Katastroffonden

Med vår katastroffond kan vi vara på plats omedelbart efter en katastrof inträffat. Vi skyddar barnen och räddar liv även i de av media glömda krigen och katastroferna.

Vid en katastrof är varje minut dyrbar. Ju fortare vi kan vara på plats, desto fler liv kan räddas.

Fonden gör att vi kan hjälpa snabbt

Barnen kan inte vänta på att någon ska berätta deras historia på nyheterna och att världen ska reagera och börja skänka pengar. Pengarna måste finnas innan något händer så att vi snabbt kan skydda, stödja och lyssna på barnen.

Med Katastroffonden kan vi agera med detsamma och behöver inte samla in pengarna innan vi gör en insats. Vi tar snabbt reda på vad som hänt och vad som behöver göras för barnen.

Vad går pengarna i Katastroffonden till?

Medlen i fonden går till vårt arbete att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt.  

Pengarna fördelas efter var behoven är som störst och vi kan göra som mest nytta. Vid en stor katastrof där enorma hjälpinsatser krävs, går en omfattande del av fondens medel till dessa insatser.

En av styrkorna med Katastroffonden är emellertid att vi även kan fördela pengar till hjälpinsatser i glömda katastrofer som media inte rapporterar från. Barnen i de glömda katastroferna lider lika mycket och har samma akuta behov som barnen i de katastrofer media bevakar.

Men vi vet av erfarenhet att det är mycket svårt att samla in pengar till katastrofer som inte syns i media. Därför har vi inrättat Katastroffonden.

Skänker du en gåva till Katastroffonden vet du att dina pengar används för katastrofhjälp där barnen som bäst behöver det. Just nu går medlen till hjälpinsatser bland annat i Syrien, Gaza och Irak.

Pengarna i Katastroffonden kommer från privata givare och företag. Av medlen i fonden går högst elva procent till administration, resten går till arbetet för de drabbade barnen och deras familjer.

Till toppen

3 sätt du kan hjälpa barn i katastrofer

> Bli månadsgivare

> Ge en gåva

> Starta en egen insamling

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners