Krig och katastroferSå arbetar vi

I krig och katastrofer är barn extremt utsatta. Hela deras tillvaro har raserats och vardagens villkor är satta ur spel. Rädda Barnens insatser handlar om att rädda liv och att ge trygghet och skydd från de faror som uppstår i en katastrof.

Barn är särskilt utsatta och drabbas hårt när en katastrof inträffar.

Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj i det kaos som uppstår vid en hastigt påtvingad flykt. I väpnade konflikter finns också risk att barn blir rekryterade som barnsoldater eller blir offer för människohandel.

Vi skyddar barn i katastrofer från våld och ger dem trygghet

Att stödja barn och deras familjer mitt i en katastrof kan innebära att förse dem med mat, rent vatten och tak över huvudet, men det omfattar ofta mycket mer.

Att skydda barn från våld och övergrepp och ge dem någon sorts trygghet mitt i en fruktansvärd situation är en stor del av vårt arbete i krig och katastrofer.

Vi arbetar för att snabbt återförena barn med sina föräldrar, eller att hitta släktingar eller fosterfamiljer för de barn som har förlorat sina föräldrar.

Det har visat sig vara särskilt viktigt att barnen får en fast punkt i tillvaron. En av de första sakerna vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är därför att sätta upp en trygg, barnvänlig plats.

Här kan barnen leka och prata om vad de upplevt, både med trygga vuxna och med andra barn som är i samma situation. Vi jobbar även med att snabbt få igång skolundervisning.

Långsiktigt arbete efter akuta skedet

Så snart det är möjligt efter en katastrofs akuta skede börjar vi arbeta mer långsiktigt med att myndigheterna i landet ska bygga upp det som har förstörts, för att barnen ska få tillbaka en så normal vardag som möjligt.

Myndigheterna ska också säkerställa barns rätt till hälsa, utbildning och skydd från våld och övergrepp.

Vi ser också till att barn och vuxna får kunskaper om vad de ska göra om en katastrof inträffar igen.

Förebyggande arbete kan vara att minimera de effekter som en katastrof får på ett samhälle och även att se till att samhället har så god beredskap som möjligt att hjälpa sina invånare om en katastrof inträffar.

Vi kan agera snabbt

Eftersom vi har programverksamhet i många av världens länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har då bra lokalkännedom och har byggt upp relationer med människor och organisationer på plats vilket gör att vi omedelbart kan börja arbetet att hjälpa drabbade barn och familjer.

Till toppen

"Det var en helt obeskrivlig tid"

Tsunamin i Sydostasien 2004 innebar en enorm kraftsamling för Rädda Barnen. Här berättar några av våra medarbetare om hur det var att jobba på en hjälporganisation i spåren av tsunamin.

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners