På lika villkor

På lika villkor är en satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i områden där barnfattigdomen är hög.

Satsningen är ett långsiktigt barnrättsarbete i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Satsningen syftar till att alla barn och unga ska ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

Öka barns inflytande

Med På lika villkor vill vi öka barns inflytande över frågor som berör dem och ge dem större möjlighet att kunna påverka sin framtid och sin omgivning. Tanken är att de ska kunna utveckla verktyg för att själva kunna driva en fråga som är viktig för just dem. Rädda Barnen samarbetar också med lokala aktörer och kommunen för att förbättra förutsättningarna för barnen i bostadsområdet utifrån de lokala behoven.

Påverka på flera områden

Tillsammans kan vi påverka exempelvis barnens skolresultat, öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter, påverka bostadssituationen. Men vi kan också förbättra kunskapen kring barns rättigheter och lyfta aktuella frågor lokalt men också nationellt, där vi arbetar i partnerskap med till exempel näringsliv, skola och myndigheter.

Till toppen

Barnfattigdom

234 000 barn i Sverige lever i familjer vars inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag.

Risken att få sämre resultat i skolan, att ha sämre hälsa och att hamna i arbetslöshet och utanförskap är större för dessa barn.

De har inte heller samma möjligheter till en aktiv fritid som barn från resursstarka familjer.

Mer om barnfattigdom.

Det här gör vi

Här kan du läsa mer om vad vi gör inom På lika villkor.

Det säger Barnkonventionen

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners