Kurser och utbildningar

Aktuella kurser och utbildningar 2018

Utbildning i BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) – 21/9 i Malmö

BiFF – en utbildning för er som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter. 

Syfte med utbildningen:
Att förmedla kunskap i och tankarna bakom BiFF.

Målsättningen med BiFF är att:
• Synliggöra barnets behov
• Arbeta med frågan "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?"
• Ge fördjupad kunskap om hur man kan leda grupper med föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Ur innehållet:
• En genomgång av handledningen och teorierna bakom arbetssättet.
• Aktuell lagstiftning.
• Det enskilda barnets behov av stöd då föräldrarna befinner sig i tvister gällande boende, umgänge och vårdnad.

Datum och tid:
20 september 2018, kl. 09.00-16.00
Först till kvarn, endast 24 platser.

Plats.
Scandic Triangeln i Malmö.

Kostnad:
2 650 kr per deltagare, då ingår lunch, fika och material.

Föreläsare
Sara Skoog, kurator/behandlare vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Vi vänder oss till:
Yrkesverksamma som arbetar med familjer i konflikt och som vill utveckla arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter för att hjälpa dem att få fokus på barnet.

Anmälan görs senast den 20/8 2018 till:
anita.jonsson@rb.se

__________________________________________________

Utbildning i samtalsmaterialet Hanna och Theo - 21/9 i Malmö

Hanna och Theo är ett samtalsmaterial för professionella inom socialtjänst och familjerätt kring att möta barn som befinner sig i familjerättsliga konflikter. I den här utbildningen vill vi förmedla kunskap i och tankarna bakom materialet samt vad man kan behöva tänka på när man jobbar med barn i familjerättsliga konflikter.

Syftet med materialet är:
• Att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.
• Att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra.
• Att som professionell få information om det finns djupare problematik att arbeta vidare med.
• Att inge hopp.

Ur innehållet:
• En genomgång av upplägget och dess kapitel.
• Samtalsledarens roll.
• När behöver barnet mer stöd?

Datum och tid:
21 september 2018, kl. 09.00-12.00
Först till kvarn, endast 24 platser.

Plats:
Scandic Triangeln i Malmö.

Kostnad:
1 650 kr per deltagare, då ingår fika och material.

Föreläsare:
Sara Skoog, kurator/behandlare vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Vi vänder oss till:
Yrkesverksamma inom socialtjänst/familjerätt som vill utveckla arbetet för barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Anmälan görs senast den 21/8 2018 till:
anita.jonsson@rb.se

__________________________________________________

Grundkurs i TF-KBT, Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga

Kursens syfte är att ge kliniker en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT. 

Kursens syfte

Traumafokuserad kognitivbeteendeterapi, TF-KBT är den behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar som har det i särklass starkaste stödet i forskning.

Med start för snart 30 år sen har metoden utvecklats av forskarna och klinikerna Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino. Studier har gjorts över hela världen, flera i USA men också i länder som Zambia, Kongo, Norge och under senare tid också i Sverige och överlag visar den på goda effekter.

Metoden har prövats på barn i åldersspannet 3 till 17 år, för olika trauman såsom familjevåld, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika situationer och konstellationer såsom individuell behandling, med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, i familjehem, barn på flykt och så vidare.

Sammantaget innebär det att det finns ett övertygande stöd för att metoden är verksam för barn i olika åldrar, med olika erfarenheter och barn som befinner sig i olika situationer.

Läs mer om kursen i Traumafokuserad KBT (TF-KBT) på Linköpings universitet >

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners