Kurser och utbildningar

Aktuella kurser och utbildningar 2017

Utbildning i att leda BiFF – grupper (Barn i Föräldrars Fokus)


Utbildningens syfte är att förmedla kunskap om hur man kan leda föräldragrupper i metoden BiFF – Barn i Föräldrars Fokus.

Datum och tid: 17 oktober 2017, kl.09.00-16.00.
Plats: Rädda Barnens huvudkontor, Landsvägen 39 i Sundbyberg, Stockholm.
Pris: 2250 kr per deltagare, då ingår material, lunch och fika.
Anmälan: Görs till anita.jonsson@rb.se
Sista anmälningsdag är den 3 oktober 2017.

Utbildningens syfte:

BiFF är en utbildning för er som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter. Varje år är tusentals familjer med om att det är domstolen som fattar beslut om vårdnad, boende eller umgänge för barnen.

För många av barnen har konflikterna och tvisterna pågått under flera år. Barn med föräldrar i familjerättsliga konflikter behöver uppmärksammas mer än vad som görs i dagsläget. Vi behöver hitta fler metoder att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. BiFF- grupper som är framtagna i samarbete med kvinnofrid/Frizon och familjerätten i Södertälje samt Rädda Barnen är ett arbetssätt.

Metoden bygger på tre gruppträffar med föräldrarna där man varvar teori med diskussioner med målsättningen att synliggöra barnets behov och att arbeta med frågan "Vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn?"
 

Kursens innehåll:
• Varför behövs BiFF
• Hur påverkas barn av att ha föräldrar i konflikt
• Aktuell lagstiftning
• Genomgång av framtagandet och bakgrund kring BiFF
• Genomgång av de tre träffarna
• Gruppdiskussion och reflektioner
• Genomgång av utvärdering genomförd av FoU Södertörn
Kursen innefattar även vad man kan behöva tänka på vid uppstart av BiFF-grupper i en kommun.

Vi vänder oss till:

Yrkesverksamma som är intresserade av att utveckla arbetet för barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

 

Grundkurs i TF-KBT, Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga

Kursens syfte är att ge kliniker en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT.

Tid: 10-12 april och 29-30 augusti 2017.

Plats: Rädda Barnens huvudkontor, Landsvägen 39 i Sundbyberg, Stockholm.

Pris: 32 500 kr exklusive moms. För- och eftermiddagsfika ingår alla utbildningsdagar. Handouts och annat kursmaterial delas ut på plats.

Anmälan: sker till erica.mattelin@rb.se.
Sista anmälningsdag är 17 februari 2017.

Kursens syfte

Traumafokuserad kognitivbeteendeterapi, TF-KBT är den behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar som har det i särklass starkaste stödet i forskning.

Med start för snart 30 år sen har metoden utvecklats av forskarna och klinikerna Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino. Studier har gjorts över hela världen, flera i USA men också i länder som Zambia, Kongo, Norge och under senare tid också i Sverige och överlag visar den på goda effekter.

Metoden har prövats på barn i åldersspannet 3 till 17 år, för olika trauman såsom familjevåld, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika situationer och konstellationer såsom individuell behandling, med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, i familjehem, barn på flykt och så vidare.

Sammantaget innebär det att det finns ett övertygande stöd för att metoden är verksam för barn i olika åldrar, med olika erfarenheter och barn som befinner sig i olika situationer.

Kursens innehåll:

• Grundkunskap om PTSD/trauma, förekomst, etiologi samt lång- och kortsiktiga effekter
• Bedömning av PTSD och andra traumasymtom.
• Genomgång av alla behandlingskomponenter med fokus på att lära sig grunderna.
• Gå igenom hur behandlingen kan anpassas efter olika trauman, ålder, kulturell bakgrund, familjesituation osv.
• Praktisk träning i de olika komponenterna i form av rollspel med andra deltagare och feedback från lärare.
• Utbildningshandledning på egna patientärenden.

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar 5 heldagar uppdelade på två tillfällen om 3 respektive 2 heldagar. Därutöver tillkommer 10 handledningstillfällen i form av videosamtal med handledare och 4 deltagare. Handledningen startar i april i samband med kursstart och fortsätter med jämna mellanrum året ut. Schema skickas ut efter sista anmälningsdag.

Kursintyg

För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Därutöver krävs det att man i handledningen visar att man uppnår lärandemålen för patientarbetet.

Plats: Rädda Barnens huvudkontor, Landsvägen 39 i Sundbyberg, Stockholm.

Pris: 32 500 kr exklusive moms. För- och eftermiddagsfika ingår alla utbildningsdagar. Handouts och annat kursmaterial delas ut på plats.

Anmälan: sker till erica.mattelin@rb.se. Sista anmälningsdag är 17 februari 2017.

Ladda ned PDF med mer information om kursen i Traumafokuserad KBT >

Till toppen

Aktuella kurser 2017

Utbildning i att leda BiFF – grupper (Barn i Föräldrars Fokus)

Utbildningens syfte är att förmedla kunskap om hur man kan leda föräldragrupper i metoden BiFF – Barn i Föräldrars Fokus.

Datum och tid: 17 oktober 2017, kl.09.00-16.00.
Plats: Rädda Barnens huvudkontor, Landsvägen 39 i Sundbyberg, Stockholm.

Grundkurs i TF-KBT, Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga

Kursens syfte är att ge kliniker en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT.

Tid: 10-12 april och 29-30 augusti 2017.
Plats: Rädda Barnens huvudkontor, Landsvägen 39 i Sundbyberg, Stockholm.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners