Poddradio:Mellan stolarna

Hur mår barnen i skolan, på fotbollsplanen eller i en vårdnadstvist? Hur ska vi göra för att ge flyktingbarn en bra start i Sverige? Hur kan vuxna tänka och agera för att vara ett stöd när det är som jobbigast?

I vår poddradio samtalar våra psykologer kring de här och andra närliggande frågor.

Du hittar även Mellan stolarna på iTunes för iPhone och Pocket Casts för Android. 

 • Avsnitt 10: Psykisk ohälsa
  På lika villkor

  2015-10-12

  Fattigdom och social utsatthet är inte bara en riskfaktor för psykisk ohälsa hos barn, utan också ett hinder för att förverkliga livsdrömmarna senare i livet.

 • Avsnitt 9: Sexuella övergrepp
  Stopp min kropp

  2015-09-29

  Det här avsnittet handlar om sexuella övergrepp mot barn. Det är ett tabubelagt ämne och därför låter många bli att prata om det. Många barn som drabbats säger också att ”det var ingen som frågade mig”.

 • Avsnitt 8: Traumabehandling
  Traumafokuserad behandling

  2015-08-27

  Vad är egentligen ett trauma? Hur kan man märka att ett barn är traumatiserat? I det här avsnittet pratar vi om barn som varit med om olika sorters trauman och vilken behandling de ska få.

 • Avsnitt 7: Elevhälsan
  Psykisk hälsa i skolan

  2015-08-18

  De allra flesta barn i skolan mår bra, men det finns också elever som inte gör det. Och de behöver hjälp. Vad kan skolan göra för att de barnen ska må bättre?

 • Avsnitt 6: Krisstöd
  Psykologisk första hjälpen

  2015-06-09

  Vad ska vi säga till barnen? När barn drabbas av kriser, hur kan vi hantera det och vilka konkreta sätt finns det att hjälpa barn? Det här poddavsnittet handlar om krisstöd och hur viktiga vuxna kan hjälpa barn som drabbats.

 • Avsnitt 5: Ensamkommande barn
  Snacka loss

  2015-05-26

  I en orolig värld kommer många barn ensamma till Sverige. Hur blir vi bättre på att bemöta dem? I det här avsnittet pratar vi om ensamkommande barn och vår samtalsmetod ”Snacka loss”.

 • Avsnitt 4: Trauma
  Hur vuxna bemöter barn

  2015-05-12

  Hur ska vuxna bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Traumamedveten omsorg är ett sätt för alla vuxna att bemöta barn som varit med om svåra upplevelser.

 • Avsnitt 3: Våld
  Våldsutsatta barn

  2015-04-28

  När barn blir slagna i hemmet, hur agerar samhället då? I det här avsnittet pratar vi om våldsutsatta barn och Barnahus.

 • Avsnitt 2: Vårdnadstvister
  Ett fredat rum

  2015-04-14

  Hur drabbas barnen när föräldrarna är i konflikt med varandra? Och hur kan barnen komma till tals på ett bättre sätt? I det här programmet pratar vi om svåra vårdnadstvister.

 • Avsnitt 1: Barn utan papper
  Utanför nästan allt

  2015-04-07

  Barn utan papper är den kanske mest utsatta gruppen barn i Sverige idag. Hur kan man ge stöd till de barn som lever utanför samhället? Vilka är de här barnen och varför är de här utan papper?

Till toppen

Vad är Mellan stolarna?

Mellan stolarna är poddradio från Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Vi försöker ge särskild uppmärksamhet till utsatta barn som av olika anledningar inte får den hjälp de behöver av samhället.

Mellan stolarna finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

Kontakta oss:

Mejla kundservice@rb.se eller ring vår växel: 08-698 90 00.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners