Mer om hur Centrum jobbar

Här kan du läsa mer om hur vi på Centrum arbetar med olika projekt, modeller och förhållningssätt.

Traumamedveten omsorg

Vi har fördjupat vår kunskap i Traumamedveten omsorg (eng. Traumawise care, Bath 2015). Det här förhållningssättet är utformat för att ge kunskap och färdigheter för vuxna som arbetar direkt med barn som varit med om svåra påfrestningar.

Det har sin utgångspunkt i hur omsorgsbrist, utsatthet och trauma påverkar barns utveckling och ger viktiga vuxna runt dessa barn bättre möjligheter att möta barnen.

Traumamedveten omsorg, som bygger på tre pelare: trygghet, relation och reglering, ger även konkreta verktyg för att hjälpa vuxna nära barnen att få förståelse för vad barnens beteende innebär. För mer information om Traumamedveten omsorg, kontakta Pernilla Rempe Sjöstedt.

Ett fredat rum

Mellan 2014 och 2016 bedriver vi projektet Ett fredat rum för barn i vårdnadstvist. Barnen erbjuds individuell behandling enligt samverkansmodellen hos någon av Rädda Barnens behandlare och föräldrarna erbjuds en parallell kontakt hos en annan aktör via socialtjänst eller familjerätt.

Ett fredat rum finansieras av Allmänna Arvsfonden. För mer information om projektet, kontakta Sara Sanzén.

Läs mer om Ett fredat rum.

Till Centrums huvudsida.

Till toppen

Snacka Loss!

Snacka Loss är en modell för samtalsgrupper på boenden för barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare.

Målet att förstärka de vardagsstödjande insatserna som boendepersonalen erbjuder genom samtal kring sex olika teman – hälsa, kultur, samarbete, kommunikation, vänskap och relationer samt förändring.

Ungdomar på boenden har inkluderats i framtagandet av Snacka loss som Centrum arbetat fram tillsammans med Aleris.

För mer information, kontakta camilla.kuster@rb.se.

Kontakta Centrum:

Om du behöver stöd eller vill veta mer om vårt arbete, kontakta oss på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för barn och unga. Det går också bra att mejla centrum@rb.se.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners