Oss föräldrar emellan - för tryggare barn

Påverka barns rättigheter tillsammans med föräldrar. För tillsammans gör vi skillnad!

Foto: Rädda Barnen


Oss föräldrar emellan – för tryggare barn är en föräldraverksamhet inom Rädda Barnen som finns på flera orter runtom i landet. Tillsammans med föräldrar skapar vi en mötesplats byggd på behov, delaktighet och möjligheter att stärka både föräldraskap och barns rättigheter. Medlemmar inom Rädda Barnen processleder och samordnar mötesplatsen och kan på så vis tillsammans med föräldrar göra skillnad för barn utifrån Barnkonventionen. Vi samarbetar gärna med andra verksamheter som delar liknande barnrättsperspektiv som Rädda Barnen.

Vill du vara med?

Föräldrar och andra vuxna med engagemang för t.ex. barns rätt till en bra skolgång, trygghet, hälsa och fritid och/eller vill träffa andra föräldrar/vuxna och dela erfarenheter, tips och kunskap om föräldraskap är varmt välkomna att delta på våra mötesplatser.

Om du vill engagera dig ideellt som ledare för en föräldragrupp så finns det möjlighet att anmäla sitt intresse i första hand till den lokalförening inom Rädda Barnen som finns på din ort. Om det inte finns en lokalförening så kontakta gärna ditt närmsta regionkontor inom Rädda Barnen. Som stöd finns ett metodmaterial med tips och övningar som du kan ta med dig till träffarna med föräldrarna. Personal inom Rädda Barnen håller ledarutbildning och nätverksträffar på varierade orter runtom i landet för ideellt engagerade och lokalföreningar finns också tillhands vid behov.

Rädda Barnens nya metodmaterial ”Påverka barns rättigheter tillsammans med föräldrar!”

Materialet kan användas av lokalföreningar och ideella ledare tillsammans med föräldrar för att starta och driva mötesplatser där det finns behov. Vi vill att materialet ska bli så bra som möjligt därför testas det först av ledare, föräldrar, lokalföreningar och personal inom Rädda Barnen under 2014, därefter tas en slutversion fram.

Till toppen

Kontakta oss:

Region Nord: infonord@rb.se

Region Öst:
Shirin Mustafa.
Telefon:
08-6989147.
Mejl:
shirin.mustafa@rb.se

Region Väst:
Sara Lidgren-Ntini.
Telefon:
08-6989264.
Mejl:
sara.lidgren-ntini@rb.se

Region Syd:
Sandra Ammtizböll.
Telefon:
08-6989289.
Mejl:
sandra.ammitzboll@rb.se

Nästa ledarutbildning

Vänligen, kontakta Rädda Barnen för information.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners