Seima går i en av våra flytande skolor i Kambodja

På sjön Tonlé Sap i Kambodja har fiskarfamiljer levt i stylthus i generationer. Husen är byggda på stolpar och flyter när vattennivån är som högst. Till och med skolorna vi bygger här flyter. Och vi ser till att alla barn kommer dit med båt. En av dem är femåriga Seima.

Seima är minstingen i en familj med tre barn. Familjen bor i ett stylthus i vattenbyn Ses Sleb på Sydostasiens största sjö Tonlé Sap. Sjön är känd för sina flytande byar där husen står på flera meter höga stolpar och flyter under regnperioden när vattennivån stiger. 

Här är fisket invånarnas främsta inkomstkälla och så har det varit i hundratals år. Men klimatförändringar och kraftbyggen har skadat sjön, som är på väg att förlora stora delar av sitt stora fiskbestånd – och det är inte den enda utmaningen. Varje år måste invånarna laga sina flytande hus, affärer och skolor, eller bygga helt nya. För de håller i regel bara ett år innan de förstörs av vatten och väderlek. 

Var med och ge barn möjlighet att gå i skolan!

Bli månadsgivare

Vi bygger flytande skolor och ser till att barnen kommer dit med båt. För alla barn har rätt till utbildning var de än bor.

Vi bygger nya skolor varje år

För att inget barn ska gå miste om sin livsviktiga utbildning hjälper vi på Rädda Barnen till att regelbundet renovera och bygga upp skolor i de flytande byarna. Och vi ser till att alla elever får båttransport dit varje dag. Vi utbildar dessutom lärare, tillhandahåller studiematerial och lär föräldrarna hur de på bästa sätt kan stimulera sina barn att läsa och skriva. Familjerna får lättlästa barnböcker så att mammor och pappor kan träna högläsning med sina barn. 

Varje morgon plockas femåriga Seima (längst fram på bilden) upp med skolbåten av fröken Roth som tar alla barn till deras flytande skola.

Varje morgon kör skolbåten till förskolan

Varje morgon stiger lilla Seima upp halv sex på morgonen för att hjälpa sina föräldrar med hushållssysslorna. Familjen är fattig och alla måste hjälpa till. Hon diskar, tvättar och hjälper sin pappa att laga trasiga fiskenät. Och sen väntar förskolan. En av våra skolbåtar plockar upp barnen och tar dem dit. Seima älskar sin flytande skola och sin lärare, fröken Roth.

– Vi får lära oss en massa saker som att läsa, skriva och räkna. På rasterna plockar vi upp flytande träbitar och målar eller skriver på dem, berättar Seima och avslöjar att när hon blir stor vill hon undervisa barn  precis som fröken Roth.

Seima (till vänster) och hennes klasskamrat har fått skolmaterial från oss på Rädda Barnen.

Föräldrarna tränar högläsning med barnen

Seimas mamma och pappa är väldigt glada över att deras barn kan gå i skolan och få en utbildning. En möjlighet som de själva inte fick när de var barn. 

–  Jag har bara gått i skolan i några år för sedan var jag tvungen att hjälpa min pappa med fisket. Jag ska göra allt som står i min makt för att våra barn ska kunna fortsätta gå i skolan, säger Seimas pappa som brukar träna högläsning med Seima med hjälp av lättlästa böcker som de fått av Rädda Barnen. 

Vi lär föräldrarna att stimulera sina barns lärande. Här hänger Seima upp sina alster på läsväggen som hon skapat hemma med sin mamma och pappa.

Så här fungerar ett stylthus

Huset kan flyta för att det vilar på en konstruktion som ser ut som en skål med styltor (stolpar) på. Skålen tar familjerna bort när det är torrt och vattennivån är låg. Då står husets höga styltor direkt på sjöns botten istället. Vid hög vattennivå ligger grannhusen tätt inpå varandra och när nivån är låg har de flutit isär. Runt huset sitter stora gummidäck som skyddar från kollisioner med båtar och andra hus. De flytande byarna saknar elektricitet och vatten. Allt drivs numera med solenergi. Varje år måste husen och konstruktionen under dem repareras eller byggas upp på nytt.

Det här gör vi för barnen i de flytande byarna 

  • Vi renoverar och bygger upp skolor kontinuerligt. De flytande skolbyggnaderna håller bara något år innan de förstörs av vatten och väderlek.
  • Vi utbildar lärare och förser eleverna med skolmaterial. 
  • Vi ser till att även barn med funktionsnedsättning får undervisning.
  • Vi hjälper de allra fattigaste familjerna med barnens skolmaterial.
  • Vi betalar barnens skolbåtstransporter.
  • Vi undervisar föräldrar om hur de kan stimulera sina barn att läsa och skriva.
  • Familjerna får lättlästa böcker att läsa tillsammans med sina barn.

Det är du som gör det möjligt

Tack vare alla fantastiska människor som bidrar med pengar och engagemang ser vi till att allt fler barn får den skolundervisning som de har rätt till – i Kambodja och runt om i världen. Tillsammans ger vi barn en utbildning och en väg ut ur fattigdom.

Var med och kämpa för alla barns rätt till skola!

Bli månadsgivare