Isra'a fick en ny chans att utbilda sig

En glad flicka som håller i en skolbok

Likt sin äldre syster hoppade Isra´a av skolan redan i sjätte klass. Istället hjälpte hon sina föräldrar med hemmasysslor. Men tack vare Rädda Barnen har hon fått en ny chans till skolgång och bättre framtidsutsikter.

Många flickor hoppar av skolan

I Egypten bor 95 miljoner människor och nästintill hälften bor på landsbygden. I dessa områden hoppar många barn av skolan i tidig ålder, framförallt flickor. Ofta beror det på att deras familjer inte har råd att ha alla sina barn i skola, och då prioriteras pojkarna att få fortsätta skolan medan flickorna får hjälpa till hemma.

"När jag inte gick i skolan kände jag mig som en nolla"

Många flickor får därför sämre förutsättningar till jobb, karriär och ett självständigt liv. De tvingas fortsätta ett liv i fattigdom och i vissa fall leder detta till att de gifter sig innan de har hunnit bli vuxna.

Rädda Barnen ger barnen en ny chans

Vår verksamhet i Egypten riktar sig till barn som hoppat av skolan och ger flickor och pojkar en chans till en utbildning. De får lära sig att skriva, läsa och räkna samt praktisk utbildning i hur man driver eget företag. Dessutom får barnen möjlighet att utvecklas socialt, förbättra sitt självförtroende och bli mer självständiga. Därefter får barnen välja att gå tillbaka till skolan eller starta egna mikroföretag.

"Nu vill jag driva ett företag och bli entreprenör"

Hittills har vår utbildningsverksamhet fångat upp fler än 7000 barn som hoppat av skolan och gett dem en utbildning. Verksamheten har även förändrat synen på könsroller i de familjer som deltagit i verksamheten, vilket är viktigt för flickor som annars riskerar att fastna i traditionella roller i hemmet.

Du kan ge fler flickor en självständig framtid

Bli månadsgivare idag!