Vårt samarbete med ICA

ICA och Rädda Barnen samarbetar strategiskt och långsiktigt för flickor på flykt

Samarbetet är ett initiativ av ICA Stiftelsen där ICA Sverige, via sina ekologiska bananer, skänker 50 öre/kilo av försäljningen till Rädda Barnens och Astrid Lindgren Aktiebolags insamlingskoncept Pippi of Today. Initiativet kommer att stötta insatser för flickor på flykt specifikt i Centralamerika.

Insamlingskonceptet kommer att rulla i ICAs butiker och pågå under 3 år, (2023-25).

Flickan på bilden heter Luisa och är en av de över en miljon människor som har flytt från Venezuela till Colombia på grund av brist på mat och ökat våld. Nu går hon till Rädda Barnens barnvänliga plats där hon tillsammans med andra barn på flykt kan träffa vänner, leka och lära.

Läs mer om samarbetet