Vårt samarbete med Skandia stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet är en engagerad partner för barn i Sverige.

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer vår satsning för alla barns rätt till en meningsfull fritid, där vi arbetar för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en trygg och inkluderande fritid.

Representanter för stiftelsen är även en del av styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Idéer för livet har varit centrala i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning inom social hållbarhet.