UNITE - Att möta och hjälpa barn på flykt från Ukraina

Unite Ukraina är en satsning inom Rädda Barnen med målet att ge barn på flykt från Ukraina psykosocialt gruppstöd på deras modersmål.

Om Unite Ukraina

Unite Ukraina-grupperna riktar sig till barn mellan 7 och 18 år som har kommit till Sverige från Ukraina. Gruppträffarna syftar till att ge barnen stöd och verktyg för att hantera sin livssituation och är till för alla barn som är intresserade. Grupperna genomförs på barnens modersmål. 

Tio ukrainsktalande vuxna har anställts av Rädda Barnen - med placering runt om i de fyra regionerna. De två första veckorna har de genomgått en utbildning av erfarna psykologer i en internationellt beprövade intervention (transdiagnostisk).  CETA-PS är en vetenskapligt bevisad transdiagnostisk intervention. Metoden använder element som är gemensamma för effektiva behandlingar av psykiska problem (t.ex. depression,trauma ) och kombinerar dem i en enda behandlingsmodell för alla dessa problem. 

Unite Ukraina kommer avslutas 31 maj 2024.

Mer stöd från Rädda Barnen

  • Centrum för stöd och behandling - Om du behöver råd och stöd om exempelvis barn och trauma, har vi en rådgivningstelefon för allmänheten och till andra professionella inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola. Du når oss på 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling. Vi erbjuder även stöd på andra språk. 

  • Barnvänliga platser - Rädda Barnen driver barnvänliga platser runt om i hela landet för barn som flytt från krig och konflikt. Vi bygger barnanpassade platser med leksaker, pyssel, vilohörna och närvarande trygga vuxna.

  • Min framtid - Min framtid stöttar ungdomar i grupp eller i enskilda samtal för att hjälpa ungdomarna att hitta självkänsla och självförtroende, för att först kunna klara av skolan och sedan närma sig arbetslivet. 

Mer stöd och kunskap.

Unite i praktiken

  • 10 ukrainsktalande gruppledare utbildade i metoden CETA-PS
  • Gruppledarna är placerade runt om i Sverige för att nå ut så brett som möjligt
  • Gruppträffarna är gratis.
  • 3-6 barn (samma åldersgrupp) och ca. 2 timmar per grupp.
  • 4 tillfällen per grupp.
  • Gruppträffarna kan genomföras på olika platser t. ex skolor och andra aktivitetslokaler för barn.

Läs vår rapport om alla barns rätt till krisstöd och vård

Till rapporten

Filmen finns även tillgänglig på ukrainska och engelska.

Titta på vårt lunchseminarie om att möta barn på flykt från Ukraina

Till seminariet!

Kontakt

Är du eller någon du känner intresserad av att gå med i en Unite-grupp? Kontakta:

Josefin Michanek

Gruppchef och projektledare Unite 

josefin.michanek@rb.se

073-400 99 30

Camila Demmou

Projektadministratör

camila.demmou@rb.se