Om Orostelefonen om radikalisering

Orostelefonen är en stödtelefon i frågor som rör hat, radikalisering och extremism. Vi finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson.

OROSTELEFONENS ÖPPETTIDER

Du är välkommen att ringa på 020-100 200.

Orostelefonens öppettider: Helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00.

Vi som svarar är utbildade i samtalsstöd. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym. Om du har frågor är du välkommen att ringa, så berättar vi mer. Vi erbjuder även stöd på andra språk.

Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se - tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

 

Om Orostelefonen om radikalisering

Rädda Barnen har sedan 2017 arbetat fördjupat med frågor som rör hat, extremism och radikalisering utifrån ett barnrättsperspektiv. Orostelefonen erbjuder ett rikstäckande, anonymt och professionellt samtalsstöd i frågor som rör extremism och radikalisering. Målgrupp för verksamheten är barn och unga, föräldrar och andra omsorgspersoner. Målsättningen för Orostelefonen är att stärka barns, ungas och anhörigas motståndskraft och lotsa vidare till relevant stöd vid behov. Orostelefonen arbetar även med kunskap- och informationsspridning om Orostelefonen samt kompetensutveckling inom våldsbejakande extremism utifrån ett barnrättsperspektiv.


Var inte ensam med din oro.

Att vara orolig för att någon i sin närhet dras mot en våldsam, extrem ideologi eller grupp innebär många gånger att man känner sig ensam med sin oro. Orostelefonen erbjuder ett tryggt anonymt utrymme för inringaren att prata och få stöd. Den initiala oron berör ofta ett förändrat beteende. Oron kan handla om att deras barn börjat intressera sig för
en ideologi, parti eller uttrycker extrema idéer och åsikter som föräldern inte känner igen och som gör en väldigt orolig. Ofta sker det i kombination med en ökad isolering. Vi ser också att många tankegångar kommer från internet. Tillsammans utforskar vi oron och arbetar främjande. Vi ger aldrig någon form av behandling utan vår roll är att lyssna, stötta, konkretisera och strukturera oron – som inte sällan består av många olika saker - och vid behov lotsa  vidare till annat stöd.


Är du yrkesverksam?

För yrkesverksamma som känner oro har Center mot våldsbejakande extremism, CVE, en nationell stödtelefon för yrkesverksamma.

Frågor och svar om Orostelefonen

Du ringer på 020-100 200. Orostelefonen öppettider är: Helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00. Du kan även skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se.

Ja, när du ringer oss är du anonym. Det betyder att vi inte kan se ditt telefonnummer. När du skickar e-post till oss däremot ser vi din e-postadress och då är du inte anonym. Däremot sparar vi ingen personkänslig information om dig och det du berättar sker under tystnadsplikt.

Nej, samtalet syns inte på din telefonräkning.

Tre samtalsstödjare från Rädda Barnen arbetar med att svara i Orostelefonen. Samtalsstödjarna har kunskap och erfarenhet av att stödja människor i svåra samtal.

Ja, samtalsstödjarna har tystnadsplikt.

När man pratar om våldsbejakande extremism pratar man om grupper, rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som uppmuntrar till att använda våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Vanligtvis pratar man om den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön – men även andra grupper som t.ex. präglas av att sprida hat och uppmuntrar till våld via digitala mötesplatser.

Radikalisering kan förklaras och förstås på olika sätt. Förr kunde man beskriva en radikal person som målmedveten och som ville göra stor och drastisk förändring i samhället. På senare tid används ordet även för att beskriva den sociala process som ofta skapar en förändring av idéer och beteenden hos en person. Man hittar en ny gemenskap där extrema åsikter förekommer. Radikalisering kan också användas för att förklara hur individer godkänner och använder sig av våld för att nå politiska mål och förändringar.

Innan vi startade Orostelefonen fanns det ingen nationell och anonym stödtelefon för anhöriga eller ideella inom civilsamhället som är i behov av att bolla sin oro med någon, eller för personer som vill lämna en våldsbejakande miljö. Syftet med Orostelefonen är att den som ringer till oss har någon att prata med om sin situation. Att de via våra kontakter runtom i landet får vidare hjälp om det finns där de bor. Rädda Barnen synliggör också om brister finns i att erbjuda stöd på lokal nivå och försöker bidra till en förändring.

Vi ser att unga personer riskerar att rekryteras till och fara illa genom våldsbejakande extremism. Därför är det viktigt för oss att finnas där som ett stöd för de här personerna och deras närstående. Även personer över 18 år och deras närstående är självklart välkomna att vända sig till Orostelefonen. Rädda Barnen har bred erfarenhet av stödtelefoner och av att ge professionellt samtalsstöd.

Rädda Barnen äger och driver hela verksamheten kopplat till Orostelefonen. Från och med 23 mars 2020 kan vi göra detta tack vare finansiering från Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE). Du kan läsa mer om CVE på www.cve.se. CVE har i sin tur en stödtelefon för yrkesverksamma som man kan ringa i tjänst.

Vi samverkar med kommuner i den mån som de som ringer till oss önskar samt utefter den hjälp som efterfrågas. En viktig uppgift vi har är att kunna hänvisa till ytterligare stöd och hjälp nära där man bor. Men detta är givetvis frivilligt för den som ringer till oss att gå vidare med.

Nej, förutom om det är fara för lagbrott. Anonymiteten för den som ringer oss är mycket högt prioriterad. Orostelefonens huvudsyfte är att stödja anhöriga, personer som själva vill lämna en våldsbejakande miljö eller andra vuxna som är oroliga för någon i deras närhet. Det bygger på att människor ska våga ringa till oss i förtroende.

Läs mer om vårt arbete och vad vi gör

Läs mer!