Albanien förbjuder våld mot barn

I Albanien förbjöds alla former av våld och annan kränkande behandling mot barn år 2010, och sedan dess har stödet för att använda slag i uppfostran halverats. 

Lag infördes år 2010.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.