Brasilien förbjuder våld mot barn

Tillsammans med lokala organisationer var Rädda Barnen en del av kampanjen Red Não Bata, Eduque (Slå inte, utbilda) som under flera år drevs runt om i Brasilien. Målet för kampanjen var att landet skulle införa en lag som skyddar barn mot våld, men också att visa föräldrar hur man kan uppfostra barn på andra sätt än att använda slag och skrik.

Genom manifestationer, reklam och olika utbildningssatsningar engagerades en stor mängd barn och unga i kampanjen som till slut uppnådde sitt mål, den första juli 2014 skrev Brasiliens president under lagen som förbjuder våld mot barn både i hem och skolor.

Lagen bara första steget
En viktig del av Rädda Barnens arbete har varit att utbilda föräldrar, sjukvårdspersonal och andra vuxna om de skadliga effekterna av att använda våld mot barn.

En viktig del har varit att lyfta arbetet med jämställdhet för att få pappor att ta större ansvar. Rädda Barnen har tillsammans med partners också arbetat med lärare för att minska våld i skolan, bland annat genom pjäser och barnböcker.

Lagen infördes år 2014.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.