Island förbjuder våld mot barn

Island införde förbud mot all form av våld mot barn 2003. I lagen står det att ”Det är föräldrarnas skyldighet att skydda sina barn mot allt fysiskt eller psykiskt våld och annan kränkande eller förödmjukande behandling”. Den som utsätter barn för fysiskt straff eller hotar ett barn, som kan leda till fysisk eller psykisk skada på barnet, kan dömas till böter eller få fängelse i upp till tre år.

Lag infördes år 2003.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.