Kap Verde förbjuder våld mot barn

Fysisk bestraffning är förbjuden både i skolor och i hemmet sedan 2013. I lagen står det att ”Familjen måste ge en kärleksfull och trygg miljö som tillåter barnen och ungdomarnas utveckling och skyddar dem från allt som kan kränka deras integritet.”

Lag infördes år 2013.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.