Mongoliet förbjuder våld mot barn

2016 lagstiftade Mongoliet mot alla former av våld mot barn. Rädda Barnen var drivande i kampen för en lag, och arbetet började redan 2004 då Rädda Barnen i Mongoliet började driva opinion för att förbjuda fysisk bestraffning av barn.

Under åren som följde arbetade Rädda Barnen i Mongoliet på flera fronter - både med politisk påverkan som med kampanjer mot allmänheten om det skadliga att använda fysisk bestraffning i skolor och hemma.

Utbilda lärare

Första framgången nåddes 2006 då fysisk bestraffning och annan kränkande behandling förbjöds i mongolska skolor. En viktig uppgift för Rädda Barnen har varit att utbilda lärare och skolpersonal i metoder hur de kan möta elever utan att använda våld. Bara under 2010 mobiliserades 20 000 barn, lärare, föräldrar och myndighetspersoner i arbetet för en skola fri från våld.

Våren 2016 beslutade parlamentet att helt förbjuda våld mot barn. Lagen fastslår att ”barn har rätt att skyddas mot brott eller någon form av våld, fysisk bestraffning, psykisk misshandel, vanvård eller utnyttjande i alla sociala sammanhang.”

Lag infördes år 2016.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.