Peru förbjuder våld mot barn

Sedan december 2015 är fysisk bestraffning av barn förbjudet i Peru. Lagen är ett viktigt steg i ett land där fysisk bestraffning och verbala kränkningar från vuxna är vardag för många barn. För Rädda Barnen, som länge arbetat för att lagen skulle antas, gäller det nu att göra den känd och utbilda föräldrar och lärare i att uppfostra utan våld och andra kränkningar.

Med den nya lagen som förbjuder våld mot barn i hem och skolor tas viktiga steg mot en tryggare framtid för barnen.

Lag infördes 2015.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.