San Marino förbjuder våld mot barn

San Marino införde förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn hösten 2014. Lagen säger bland annat att ”Barn har rätt till skydd och säkerhet och får inte utsättas för fysisk bestraffning eller annan behandling som är skadlig för deras fysiska eller psykiska integritet.” Samtidigt skärptes straffen för den som använder fysiskt våld eller andra tvångsmedel i barnuppfostran.

Lag infördes år 2014.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.