Turkmenistan förbjuder våld mot barn

Fysiskt och psykiskt våld mot barn är förbjudet enligt lag sedan 2002. Lagen säger bland annat att föräldrarna, eller annan vårdnadshavare, ska ta hand om och skapa goda förutsättningar för barnets fysiska och mentala utveckling och göra det med medmänsklighet. Förnedring av barnets värdighet eller fysisk bestraffning och andra fysiska övergrepp som är skadligt för barnets mentala och fysiska hälsa ska avvisas. Utbildningsmetoder får inte innehålla försumlig, grym eller kränkande behandling.

Lag infördes år 2002.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.