Snacka tryggt om våld mot barn

Trygghet bygger mod. Snacka tryggt gör det lättare att prata om våld mot barn för både vuxna och barn. Materialet är klart i slutet av maj 2024 och denna sida är en testversion.

Materialet kommer våren 2024

Håll mig uppdaterad

Varför Snacka Tryggt?

STEG 1. Rusta alla vuxna på skolan

STEG 2. Engagera elever från årskurs 4

STEG 3. Stärka elevhälsa

Den tredje delen av Snacka tryggt vänder sig till dig som arbetar i elevhälsoteamet på skolan och hjälper dig att fånga upp och ge stöd till barn som utsatts för våld.

Vad tycker du om Snacka tryggt?

Till utvärderingsformuläret!