Rädda Barnens biståndsakademi

En exklusiv utbildning för unga engagerade i globala frågor

Rädda Barnens Biståndsakademi är en spetsutbildning som riktar sig särskilt till unga i politiska ungdomsförbund som vill öka sin förståelse och kunskap om Sveriges bistånd och internationellt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Ansök till Biståndsakademin 2024

Sista ansökningsdag 23 juni