Om Rädda Barnens Biståndsakademi

En utbildning för morgondagens ledare för Sveriges engagemang i världen

Rädda Barnens Biståndsakademi är en spetsutbildning som riktar sig särskilt till unga i politiska ungdomsförbund som vill öka sin förståelse och kunskap om Sveriges bistånd och internationellt utvecklingssamarbete.

Vilka är de grundläggande principerna för ett effektivt bistånd och vilken roll spelar biståndet för att tackla de stora globala utmaningarna? Hur fungerar svenskt utvecklingssamarbete? Vilken roll har olika aktörer inom biståndet samt vilka dilemman och utmaningar står de inför? Hur koordineras humaniärta insatser i krig och naturkatastrofer? Och inte minst, hur går arbetet till ute i fält? Det är några av de frågor du som deltagare kommer förjupa dig inom. 

Under utbildningen kommer du möta några av Sveriges främsta biståndsexperter från civilsamhällsorganisationer, department och myndigheter. Du kommer också göra en fältresa till ett land där Rädda Barnen har verksamhet. Tidigare fältresor har gått till länder som Libanon, Rwanda och Zambia. Där har deltagarna bland andra fått träffa Rädda Barnens team, lokala partners, svenska ambassaden samt de vars rättigheter vi arbetar för att tillgodose - barnen och deras familjer.  

Världens största barnrättsorganisation

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation med verksamhet i 120 länder. Med över 100 års erfarenhet av humanitära insatser och utvecklingsarbete kan vi dela kunskaper och lärdomar som vi samlat på oss till morgondagens beslutsfattare. Med utbildningen vill vi rusta unga politiker med kunskap och verktyg för att fördjupa debatten om Sveriges bistånd och bidra till att stärka dess utveckling.

Ansök till Biståndsakademin 2024

Sista ansökningsdag 23 juni