Var med och skydda barnen i Afghanistan!

Var med och skydda barnen i Afghanistan!

Barnen är i akut behov av mat, sjukvård och skydd mot våld. Vi finns på plats och behöver din hjälp!

Ge en gåva nu

Tack vare Rädda Barnens skolmatsprogram kan  Kabukabus gå i skolan igen.

Utbildning

”Tack vare skollunchen kan Kabukabu fortsätta gå i skolan”

Så ser vi till att fler barn får gå i skolan