STÖD OCH KUNSKAP FÖR DIG SOM ÄR BARN ELLER UNG

Här har vi samlat råd och tips till dig som är barn eller ung om vart du kan vända dig om du behöver hjälp. Här finns också information om Rädda Barnens verksamheter som du kan nå via nätet eller telefon.

Behöver du stöd och hjälp?

Råd och tips för dig som är barn eller ung

Dina rättigheter

Du som är under 18 år räknas fortfarande som ett barn i den mening att du har särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen. Vet du vilka dina rättigheter är?

Det här är dina rättigheter

Mer råd och kunskap om barn