Vi stoppar barnäktenskap och skyddar barnen

Vi skyddar barn från barnäktenskap!

Miljontals flickor över hela världen måste gifta sig trots att de bara är barn. Det är en allvarlig form av övergrepp. Barn ska inte gifta sig och inte föda barn. Vi gör allt vi kan för att skydda barn från barnäktenskap!

Ofta är barnen inte äldre än tio, tolv år när de tvingas in i relationer som de inte har valt, inte kan kontrollera och inte är redo för. De förlorar sin barndom och möjligheten att utvecklas. Många blir också gravida alldeles för tidigt. För flickor mellan 15 och 19 år är graviditets- och förlossningsskador den vanligaste dödsorsaken.

Var med oss varje dag och skydda barnen!

Bli månadsgivare!

Skolan viktig för att stoppa barnäktenskap

Skolan är en viktig del i vårt arbete mot barnäktenskap. Enligt vår analys skulle 51 miljoner barnäktenskap kunna förhindras fram till 2030, om alla flickor i världen får gå i skolan till och med gymnasiet. Men det finns även andra effektiva sätt att stoppa barnäktenskap. Genom vårt påverkansarbete i Somalia kämpar vi för att lokala och nationella myndigheter ska prioritera flickors rätt till en trygg uppväxt utan våld och övergrepp.

Vi skyddar barn mot barnäktenskap!
Rizwana, 17 år, från Indien fick hjälp av Rädda Barnen att övertyga sin familj om att hon skulle får utbilda sig istället för att giftas bort.

Vad gör Rädda Barnen för att stoppa barnäktenskap?

  • Driver långsiktiga utvecklingsprogram för att fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan.
  • Stödjer 47 skolor i Somalia med allt från lärarlöner till undervisningsmaterial.
  • Driver barnrättsklubbar i skolorna där barnen lär sig om sina rättigheter och att argumentera för dem.
  • Låter barn komma till tals och vara med när vi påverkar beslutsfattare och lagar.
  • Arbetar på olika sätt mot fattigdom – en av grundorsakerna bakom barnäktenskap.
  • Ser till att föräldrar får utbildning som ger försörjning, så att de har råd att låta barnen gå i skolan.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete och åstadkomma hållbara förändringar för barn över hela världen. 

Var med oss varje dag och skydda barnen!

Bli månadsgivare!