Vi stoppar barnäktenskap och skyddar barnen

Rädda Barnen lär ut om riskerna med barnäktenskap.

Miljontals flickor över hela världen måste gifta sig trots att de bara är barn. Det är en allvarlig form av övergrepp. Barn ska inte gifta sig och inte föda barn. Vi gör allt vi kan för att skydda barn från barnäktenskap!

Ofta är barnen inte äldre än tio, tolv år när de tvingas in i relationer som de inte har valt, inte kan kontrollera och inte är redo för. De förlorar sin barndom och möjligheten att utvecklas. Många blir också gravida alldeles för tidigt.

Var med oss varje dag och skydda barnen!

Bli månadsgivare!

Skolan viktig för att stoppa barnäktenskap

Skolan är en viktig del i vårt arbete mot barnäktenskap. Enligt vår analys skulle 51 miljoner barnäktenskap kunna förhindras fram till 2030, om alla flickor i världen får gå i skolan till och med gymnasiet. Men det finns även andra effektiva sätt att stoppa barnäktenskap. Genom vårt påverkansarbete kämpar vi för att lokala och nationella myndigheter ska prioritera flickors rätt till en trygg uppväxt utan våld och övergrepp.

Aisha får lära sig om riskerna med barnäktenskap.
På en av Rädda Barnens barnrättsklubbar har Aisha, 13 år, lärt sig att att argumentera för sina rättigheter för att hon lättare ska kunna övertyga sina föräldrar om att inte gifta bort henne i tidig ålder.

Vad gör Rädda Barnen för att stoppa barnäktenskap?

  • Driver långsiktiga utvecklingsprogram för att fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan.
  • Stödjer skolor med allt från lärarlöner till undervisningsmaterial.
  • Driver barnrättsklubbar i skolorna där barnen lär sig om sina rättigheter och att argumentera för dem.
  • Låter barn komma till tals och vara med när vi påverkar beslutsfattare och lagar.
  • Arbetar på olika sätt mot fattigdom – en av grundorsakerna bakom barnäktenskap.
  • Ser till att föräldrar får utbildning som ger försörjning, så att de har råd att låta barnen gå i skolan.

Barnäktenskap dödar fler än 60 flickor per dag

Fler än 22.000 flickor dör varje år av graviditet och förlossning till följd av barnäktenskap. Nästan hälften av dödsfallet sker i väst- och centralafrika. Till och med i länder där barnäktenskap är förbjudet fortsätter flickor att giftas bort.

Trots att nästan 25 miljoner barnäktenskap globalt sett förhindrades mellan 20082018 är det en lång väg kvar. Under pandemin har situationen förvärrats. Skolor har stängts, hälsoinsatser har ställts in eller skjutits upp och allt fler familjer har tvingats in i fattigdom. 

Flickor som lever i konfliktzoner löper 20 procent högre risk för barnäktenskap än flickor som bor i fredliga områden, enligt en ny rapport från Rädda Barnen.

Läs mer om rapporten Global Girlhood Report 2022

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete och åstadkomma hållbara förändringar för barn över hela världen. Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för barnen.

Var med oss varje dag och skydda barnen!

Bli månadsgivare!