Vi vill ge alla barn en plats i ett klassrum

Alla barn har rätt till utbildning.

Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Ändå saknar miljontals barn möjlighet att gå i skolan. Nästan hälften av dem är flickor. Vi jobbar över hela världen för att ändra på det här och vi ger oss inte förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn saknar tillgång till utbildning. Är du flicka, ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar, så minskar dina möjligheter ytterligare att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden.

Var med och ge barn framtidshopp!

Bli månadsgivare

Utbildning avgörande för barns framtid

Barn som hamnar utanför skolan löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom, dras in i kriminalitet eller giftas bort innan de hunnit bli vuxna. Därför är skolundervisning ett av våra prioriterade uppdrag. Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som kan läsa, skriva och räkna kan också ta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. De får makt över sitt eget liv och framtid.

Vad gör Rädda Barnen för att alla barn ska få gå i skolan?

  • Samarbetar med lärare, lokalpolitiker och regeringar för att de ska prioritera skolundervisning i landets budget, se till att det finns skolor och lärare för alla barn och ta bort skolavgifter.
  • Arbetar för att förändra attityder i samhället, så att flickor, barn med funktionsnedsättning och andra barn som diskrimineras, ska få den utbildning som de har rätt till.
  • Ger barn som arbetar möjlighet att gå i skolan. I de fattigaste delarna världen missar många barn sin skolgång för att de måste hjälpa till med familjens försörjning. För att ändra på det ser vi till att de kan få undervisning några timmar om dagen före eller efter jobbet. 
  • Ger barn näringsrik lunch i skolan så att föräldrarna har råd att låta barnen gå i skolan istället för att arbeta eller gifta sig. 
  • Sätter upp tillfälliga skolor i katastrofområden för att barn ska kunna fortsätta sin utbildning utan avbrott.
Vi delar ut skolpaket så att barn kan fortsätta gå i skolan.

Exempel på vad pengarna räcker till:

  • 220 kronor räcker för att ge ett barn näringsrik skollunch i tio dagar.
  • 265 kronor räcker till att ge tre barn skolväskor fyllda med skrivböcker, pennor och annat som krävs för att gå i skolan. 

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi skapa långsiktiga hållbara förändringar för barn över hela världen. Tillsammans ger vi fler barn en utbildning och en väg ut ur fattigdom.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare