Alla barn har rätt att gå i skolan och få makt över sitt eget liv

Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Ändå saknar miljontals barn möjlighet att gå i skolan. Nästan hälften av dem är flickor. Vi jobbar över hela världen för att ändra på det här och vi ger oss inte förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn saknar tillgång till utbildning. Är du flicka, ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar, så minskar dina möjligheter ytterligare att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden.

Barn som hamnar utanför skolan löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom, dras in i kriminalitet eller giftas bort innan de hunnit bli vuxna. Därför är skolundervisning ett av våra prioriterade uppdrag. Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som kan läsa, skriva och räkna kan också ta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. De får makt över sitt eget liv och framtid.

Var med och ge alla barn möjlighet att gå i skolan

Bli månadsgivare idag!

Vad gör Rädda Barnen för att alla barn ska få gå i skolan?

  • Driver utbildningprojekt. I 68 länder ger vi barn tillgång till utbildning.
  • Ger barn som arbetar möjlighet att gå i skolan. I de fattigaste delarna världen missar många barn sin skolgång för att de måste hjälpa till med familjens försörjning. För att ändra på det ser vi till att de kan få undervisning några timmar om dagen före eller efter jobbet.
  • Samarbetar med lärare, lokalpolitiker och regeringar för att de ska prioritera skolundervisning i landets budget, se till att det finns skolor och lärare för alla barn och ta bort skolavgifter.
  • Arbetar för att förändra attityder i samhället, så att flickor, barn med funktionsnedsättning och andra barn som diskrimineras, ska få den utbildning som de har rätt till.
  • Sätter upp tillfälliga skolor i katastrofområden för att barn ska kunna fortsätta sin utbildning utan avbrott.

Efter Rädda Barnens yrkesutbildning startade Sabrien, 13, eget företag

13 åriga Sabrien bor på landsbygden i Egypten, där hon som många andra barn tvingas hoppa av skolan på grund av fattigdom. Sabrine valde att kämpa vidare och med stöd från Rädda Barnen har hon nu startat sitt eget företag där hon framgångsrikt föder upp getter och ankor.

Rädda Barnens utbildningsverksamhet riktar sig mot unga som missar sin skolgång. Under utbildningen får de även lära sig hur man driver sitt eget företag och bli mer självständiga. Hittills har utbildningsverksamheten fångat upp flera tusen barn som hoppat av skolan och gett dem en ny chans i livet.