Bli volontär hos Rädda Barnen

Som volontär blir du en trygg och viktig vuxen för de barn som behöver det som mest. Du är med och skapar direkt förändring, som också gör skillnad på sikt. Oavsett vem du är eller hur mycket tid du har så finns ett uppdrag för dig.

Det finns många sätt att engagera sig i Rädda Barnen och bidra med sin tid. Till exempel kan du driva verksamhet och direktinsatser på lokal nivå för barn och deras familjer. Du kan sprida kunskap om barns rättigheter, och påverka politiker och makthavare att respektera de rättigheterna. Du kan också ta ett förtroendeuppdrag eller anordna insamlingar.

Läs mer om vilka uppdrag som finns lediga just nu 

Vem kan bli volontär?

Alla Rädda Barnens medlemmar kan bli volontärer. Att vara medlem innebär att du står bakom våra värderingar och med oss på barnens sida. 

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Varför bli volontär hos oss?

  • Skapa förändring . Ett konkret och handfast sätt att göra världen bättre för barn. Oavsett hur mycket tid du har att ge, gör du direkt och långsiktig skillnad för barnen som behöver det som mest. 
  • Var en trygg vuxen. Trygga vuxna är avgörande för en tryggare barndom. I mötet med barn spelar du en viktig roll i att lyssna, fråga, peppa och stötta.
  • Utvecklas som person. Som volontär erbjuds du stöd och utbildning för att lyckas i ditt uppdrag. Du får möjlighet att växa som person och utbyta erfarenheter och perspektiv med andra.  

Vår vision är att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Engagera dig redan idag!

Såhär blir du startklar som volontär för Rädda Barnen

  1. Begär utdrag ur Polisens belastningsregister. Logga in i e-tjänsten med BankID, välj typen "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". Det tar upp till två veckor och postas till din brevlåda.
  2. Gå vår digitala utbildning Tryggare Tillsammans och ta del av policyn med samma namn. Spara diplomet digitalt eller skriv ut det.
  3. Ta del av och skriv under våra riktlinjer för ideellt arbete. Skriv ut och skriv under*.
  4. Ta del av och skriv under vår policy mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp*.
  5. Bli medlem! Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Från och med 1 oktober är medlemskapet ett krav för att bli volontär.

Var beredd att visa upp följande för volontäransvarig**: Belastningsregister, Tryggare tillsammans-diplom, underskriven riktlinje för ideellt arbete samt underskriven policy för skydd mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Det gör du när du hittat och blivit matchad till ett volontäruppdrag.

* Du kan också ladda upp filen, signera och spara digitalt med Adobes gratistjänst Fylla i & Signera. Du behöver ett gratis konto.

** Volontäransvarig kan se olika ut beroende på verksamhet och var i landet volontäruppdraget utförs - det kan vara en verksamhetsutvecklare, ordförande för lokalförening eller anställd volontärsamordnare.”

Vanliga frågor om att vara volontär

Kontakta din närmaste lokalförening om du vill engagera dig, det finns alltid något att göra! Du kan även leta efter distansuppdrag på Rädda Barnens Volontärplattform.

Ibland får vi frågor om vi har volontärarbete utomlands. Men det har vi tyvärr inte. Vårt arbete i andra länder genomförs nästan helt och hållet av människor i landet, som är anställda av lokala organisationer.

När vi agerar som humanitär organisation är det viktigt att vi förblir politiskt neutrala för att vi ska få tillträde till krigsdraddabe områden och kunna stötta befolkningen där utan att utsätta våra egna kollegor för ytterligare risk. Det betyder att våra medlemmar och volontärer t.ex. inte alltid får delta i demonstrationer med synlig logga.

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Så kan vi engagera fler i Rädda Barnen

Läs rapporten Analys av framgångsrika organisationers arbete med medlemsrekrytering och engagemang om hur vi kan engagera fler i Rädda Barnen.