Bli medlem i Rädda Barnen

Bli medlem i Rädda Barnen

Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Tillsammans står vi på barnens sida, tillsammans är vi starka. Bli en del av vår rörelse, gå med i Rädda Barnens medlemsrörelse i dag!

Vi gör världen bättre för barn – här och nu för framtiden! Som medlem och engagerad i Rädda Barnen är du en viktig del i att påverka världen. Vill du vara med och investera i framtiden? Det börjar med barnen.

Barnen behöver dig!

Bli medlem nu

Som medlem står du bakom våra värderingar, vi är världens största självständiga barnrättsorganisation och har funnits i över 100 år. Bli en del av en demokratisk rörelse. 

Varför ska jag bli medlem Rädda Barnen?

Du stärker barns rättigheter

 • Du stöttar arbetet för barn och ungas rättigheter
 • Du får möjlighet att engagera dig som volontär i någon av våra verksamheter
 • Du bidrar till att Rädda Barnen får en starkare röst och kraft i påverkansarbetet

Du blir del av en stor folkrörelse

 • Bli en del av en av en folkrörelse som står upp för och inte kompromissar med barns rättigheter
 • Kunskap, erfarenheter och metoder att påverka situationen för barn i Sverige och internationellt
 • Med medlemskapet stöttar du att Rädda Barnen kan finnas representerade med lokalföreningar över hela landet
 • Engagera dig lokalt och bli en viktig del i barnrättsarbetet
 • Du har rätt att delta på Riksmötet och demokratiskt påverka Rädda Barnens framtida arbete och vilka som ska sitta i styrelsen

Du får ta del av utbildningar

 • Delta i konferenser med andra barnrättsintresserade personer
 • Utbildningar och workshops där du lär dig mer om barns rättigheter
 • Lära dig metoder kring hur du kan påverka politiker
 • Utbildning och stöd i hållbart engagemang för dig som volontär
 • Utbildningar för förtroendevalda som har olika uppdrag, tex styrelse- och valberedningsutbildningar

Personlig utveckling

 • Du får träffa andra personer som är samhällsengagerade barnrättskämpar
 • Möjlighet att ingå i nya nätverk och få vänner i olika åldrar, med olika perspektiv och erfarenheter
 • Möjlighet att utveckla och förverkliga idéer och initiativ för barns rättigheter
 • Känsla av meningsfullhet och att vara del av ett större sammanhang

Vad innebär det att bli medlem i Rädda Barnen?

Bli medlem och bli en del av vår medlemsrörelse. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi för att påverka samhället och arbeta för att uppnå vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Som medlem betalar du en medlemsavgift en gång om året och ställer dig då bakom våra värderingar och arbete för alla barns lika rätt.

Medlemsfolder framsida

Varför är det viktigt att vara medlem?

Läs foldern som pdf

Som medlem kan du engagera dig

Som medlem är du en del av vår medlemsrörelse som finns över hela landet. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi för att påverka samhället och arbetet för att uppnå vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

Du betalar en medlemsavgift en gång om året och ställer dig då bakom våra värderingar och arbete för alla barns lika rätt. Du kommer att tillhöra en lokalförening och kan välja om/hur du vill engagera dig ytterligare – kanske som digital aktivist, kanske i en lokalförening där du bor eller kanske som volontär i en grupp med barn.

Som medlem har du möjlighet att vara delaktig i Rädda Barnens demokratiska rörelse, exempelvis genom att delta på Riksmötet som är Rädda Barnens högsta beslutande organ.

I ett större perspektiv bidrar demokratiska organisationer till sammanhållning, delaktighet och tillit i samhället.

Bli medlem och var med oss i arbetet där vi tillsammans gör skillnad för barn, här och nu och för framtiden.

Barnen behöver dig!

Bli medlem nu