Bli medlem i Rädda Barnen

Här och nu jobbar vi för att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Med din röst får vi mer kraft att driva samhällsförändring med barnets bästa i fokus. Bli medlem i Rädda Barnen!

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Ju fler medlemmar vi är, desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Tillsammans står vi på barnens sida. Varje dag gör vi världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden. Vi är världens största självständiga barnrättsorganisation med mer än 100 års erfarenhet. Som medlem står du bakom våra värderingar och står upp för demokratin i en osäker tid. Gå med i vår folkrörelse, bli medlem i Rädda Barnen idag!

Varför ska jag bli medlem Rädda Barnen?

  • Stärk barnens röst i samhället

Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi för att påverka samhället och arbeta för att uppnå vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

  • Vi gör skillnad för barn i störst utsatthet

Sverige är på många sätt ett bra land att växa upp i, men fortfarande lever många barn i otrygghet och utanförskap. Genom stöd till nyanlända barn, barn i fattigdom och förebygga våld mot barn ser vi till att barn i utsatthet får den hjälp de behöver. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra för barn i utsatthet.

  • Driv förändring på stor skala, med liten insats

Som medlem spelar du en viktig roll i Rädda Barnens politiska påverkansarbete, och allt du behöver göra är signa upp dig som medlem. Ditt medlemskap ger oss mer kraft i att driva samhällsförändring. Tillsammans är vi en stark röst i kampen för barns rättigheter.

Vad innebär det att bli medlem hos Rädda Barnen?

Som medlem står du bakom våra värderingar och stärker vår röst i arbetet för barnen. Du betalar en medlemsavgift en gång om året och tillhör automatiskt en lokalförening där du bor. Medlemsrörelsen finns över hela landet. Vi är en demokratisk organisation där medlemmarna tar besluten om vad vi ska arbeta med.  Som medlem har du möjlighet att vara delaktig i Rädda Barnens demokratiska rörelse, exempelvis genom att delta på Riksmötet som är Rädda Barnens högsta beslutande organ.

Vi står upp för demokrati i en osäker tid. Genom att vara medlem blir vi en stark röst i en tid då både mänskliga rättigheter och framför allt barns rättigheter hotas och kränks. Barnen drabbas alltid hårdast. 

I ett större perspektiv bidrar demokratiska organisationer till sammanhållning, delaktighet och tillit i samhället. Om du vill kan du också engagera dig i lokalföreningen där du bor, i distriktet eller nationellt i vår styrelse. Du kan även engagera dig som volontär.

Vad innebär det att bli medlem i Rädda Barnen?

Bli medlem och bli en del av vår medlemsrörelse. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi för att påverka samhället och arbeta för att uppnå vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Som medlem betalar du en medlemsavgift en gång om året och ställer dig då bakom våra värderingar och arbete för alla barns lika rätt.

Medlemsfolder framsida

Varför är det viktigt att vara medlem?

Läs foldern som pdf

Var med och gör skillnad – här och nu för framtiden. Bli medlem idag!

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu