Bli medlem i Rädda Barnen

Här och nu jobbar vi för att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Bli medlem idag för att ta ställning för barns rättigheter, i Sverige och i Världen.

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Att bli medlem i Rädda Barnen är ett enkelt sätt att göra stor skillnad för barn i Sverige och i resten av världen. Som medlem står du bakom våra värderingar och står upp för demokratin i en osäker tid. Vi är världens största självständiga barnrättsorganisation med över 100 års erfarenhet. Varje dag gör vi världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden.

Varför ska jag bli medlem Rädda Barnen?

  • Stärk barnens röst i samhället

Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi för att påverka samhället och arbeta för att uppnå vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

  • Vi gör skillnad för barn i störst utsatthet

Sverige är på många sätt ett bra land att växa upp i, men fortfarande lever många barn i otrygghet och utanförskap. Genom stöd till nyanlända barn, barn i fattigdom och förebygga våld mot barn ser vi till att barn i utsatthet får den hjälp de behöver. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra för barn i utsatthet.

  • Driv förändring på stor skala, med liten insats

Som medlem spelar du en viktig roll i Rädda Barnens politiska påverkansarbete, och allt du behöver göra är att bli medlem. Ditt medlemskap ger oss mer kraft att driva samhällsförändring. Tillsammans är vi en stark röst i kampen för barns rättigheter.

Vad innebär det att bli medlem hos Rädda Barnen?

Ju fler medlemmar vi är desto närmare kommer vi till att uppnå vår vision: att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Det viktigaste med ditt medlemskap är att du visar att du stöttar oss och det vi står för. När du betalar medlemsavgiften en gång om året ställer du dig bakom våra värderingar och vårt arbete för alla barns lika rättigheter.

Som medlem i Rädda Barnen har du demokratiskt inflytande i världens största oberoende barnrättsorganisation. Medlemmar kan engagera sig i sin lokalförening, sitt distrikt eller i vår riksstyrelse. Du kan också bli volontär.

Vanliga frågor om medlemskap

Som medlem i Rädda Barnen står du på barnens sida och kämpar för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Medlemmarna ger Rädda Barnen tyngd och kraft att påverka och långsiktigt förbättra barns villkor. Alla medlemmar tillhör en lokalförening och genom medlemskapet blir du automatiskt ansluten till Rädda Barnen-föreningen på din ort.

Medlemsskapet gäller ett kalenderår. Efter 1 oktober kan du teckna medlemsskap för nästkommande år. Du får en påminnelse om att förlänga ditt medlemsskap i god tid innan årsskiftet.

Medlemsavgiften betalas en gång per år, och kostar 200 kr per år för vuxna och 75 kr för alla under 25 år. Det går även att skaffa hushållsmedlemskap, där ni betalar 300 kr per år för alla medlemmar folkbokförda på samma adress.

Ja, du kan byta lokalförening. Du byter lokalförening genom att kontakta kundservice@rb.se

Var med och gör skillnad – här och nu för framtiden. Bli medlem idag!

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu