POSITIVE PARENTING PROGRAM, TRIPLE P

Positive Parenting Program, Triple P, är det mest evidensbaserade föräldraskapsprogrammet i världen, utvecklat för att stötta föräldrar i hur de kan hjälpa sina barn att inse och uppnå sin fulla potential.

Fokus i Triple P är att ge föräldrar strategier för hur de kan bygga starka, hälsosamma relationer med sina barn och tryggt hantera deras beteenden för att förhindra utveckling av olika beteendeproblem.    

Syfte med utbildningen

Syftet med Triple P seminarieserie är att öka föräldrars förmåga och självförtroende när det gäller att ta hand om sina barn genom att:

 • Öka föräldrars förmåga att hantera vanliga beteendeproblem och känslomässiga problem samt utvecklingsfrågor
 • Minska föräldrars tvingande och bestraffande metoder för att uppfostra sina barn
 • Förbättra föräldrars kommunikation om frågor rörande föräldraskap
 • Minska föräldrars stress kopplad till barnuppfostran

Genom Rädda Barnen kan ni som arbetar med föräldrastödjande insatser erbjuda föräldrar med barn 0–12 år denna föräldraskapsstödutbildning samt fånga upp de deltagare som önskar mer stöd.

Ur innehållet

Positivt föräldraskap utifrån Triple P består av fem kärnprinciper vilka riktar in sig på specifika risk- och skyddsfaktorer kopplat till positiv utveckling och psykisk hälsa hos barn. Dessa kärnprinciper är:

 • Att skapa en säker, intressant miljö
 • Att skapa en positiv inlärningsmiljö
 • Att använda bestämd gränssättning
 • Att ha realistiska förväntningar
 • Att ta hand om sig själv som förälder

Triple P seminarieserie består av tre seminarium á 2 timmar inklusive 15 minuters paus samt frågestund. Vardera seminarium har följande teman:

 • Seminarium 1: Styrkan med positivt föräldraskap
 • Seminarium 2: Att forma trygga, kompetenta barn
 • Seminarium 3: Att forma motståndskraftiga barn

För vem?

Alla föräldrar eller personer med omsorg om barn 0–12 år med önskan om att lära sig om positiva föräldrastrategier samt främja barns utveckling. 

Rädda Barnen välkomnar att de som arbetar med föräldrastödjande insatser deltar vid seminarierna för att kunna fånga upp de deltagare som önskar mer kontakt. 

Hur?

Ni som arbetar med föräldrastödjande insatser bokar Triple P seminarieserie med Rädda Barnen. Ni bokar lokal samt tar in anmälningar från omsorgspersoner. Utbildningen kan också bokas digitalt.

Deltagarna får ett sammanfattande informationsblad efter varje seminarium. Kontakta oss för att boka.

Längd:

Triple P seminarieserie består av tre seminarium á 2 timmar.

Priser:

Mejla oss på mejladressen nedan för prisuppgift. 

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se