Vi ger barn en trygg inspirerande skola med bra lärare

En liten flicka sitter i en skolbänk och ler mot kameran

Det räcker inte med ett klassrum. Barnen behöver bra lärare också och måste kunna känna sig trygga i sin skola. På så sätt får de kunskap och möjlighet att forma sin egen framtid och bidra till en bättre värld.

På många platser i världen är kvaliteten på undervisningen låg. Lärare och lokaler saknas. Det är vanligt att barn tvingas gå i skolor utan toaletter, tillgång till vatten eller ordentliga klassrum. Ett annat problem är att barn runt om i världen utsätts för övergrepp i skolan.

Vi arbetar för att fler barn ska få tillgång till utbildning av bra kvalitet i en trygg skolmiljö. Skolan och lärare ska stimulera till lärande, och lyssna på och möta varje elev med respekt.

Var med och ge barn en bra utbildning i en trygg skola!

Bli månadsgivare idag

Cedrik och hans pappa tränar på läsning i ett av Rädda BArnens utbildningsprojekt för små barn i Rwanda

Vad gör Rädda Barnen för att höja kvaliteten på skolorna?

  • Samarbetar med regeringar och lokala myndigheter för att de ska prioritera lärarutbildning och göra skolorna mer barnvänliga och inkluderande.
  • Utbildar lärare så att de lär sig effektiva och pedagogiska undervisningsmetoder.
  • Prioriterar att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Vi har utvecklat två moderna pedagogiska metoder, ”Literacy Boost” och ”Numery boost”, som engagerar lärare och elever samt ger föräldrar verktyg för att hemma kunna stötta och stimulera sina barns utveckling.
  • Jobbar för en skola fri från våld. Vårt mål är helt få bort aga och kränkande behandling från skolorna. Vi utbildar lärare i "Positive dicipline", en metod för att hålla ordning i klassen och hantera konflikter utan att använda våld. Vi stöttar också skolor så att de ska kunna förebygga och hantera våld och sexuella övergrepp mellan elever och mellan lärare och elev.
  • Introducerar konstnärliga ämnen i skolan så att barn kan läka och utvecklas genom att rita, måla, sjunga, spela, dansa, spela teater med mera.
  • Värnar om att skolan ska vara en fredad zon i krig. Vi arbetar kontinuerligt för att stridande parter ska se skolor som en fredad zon där eleverna ska kunna vara trygga.

Miljoner barn får en ljusare framtid

Av 650 miljoner barn i lågstadiet, så kan 250 miljoner inte räkna, skriva eller läsa på en grundläggande nivå.  En anledning till det är att barnen inte har tillräckliga grundkunskaper för att kunna följa med i undervisningen. Vårt utvecklingsprogram för små barn når fler än 2,1 miljoner barn upp till sex år, varje år. Barn som har stora chanser att lyckas i skolan och skapa sig en bra framtid.