Kom-ikapp-klubbar hjälper barn tillbaka till skolan

Skolorna i Uganda har äntligen öppnat efter den längsta nedstängningen i världen. Många barn har halkat efter i sin utbildning under pandemin och vi har startat kom-ikapp-klubbar för att friska upp deras kunskaper och slussa in dem i klassrummen igen.

När coronapandemin tog fart i mars 2020 stängdes alla skolor över hela landet, helt eller delvis. Under 83 veckor sattes barns utbildning på paus och först den 10 januari i år öppnades klassrummen igen. Det är en lång tid utan skola. För att barn inte skulle glömma bort allt de lärt sig har vi under pandemin startat kom-ikapp-klubbar. Här får barn får hjälp att fortsätta läsa, skriva och räkna. Vi ser till att de blir redo för att börja skolan igen.

Efter 12 veckor är barnen redo för skolan 

Kom-ikapp-klubbarna riktar sig till barn i årskurs 3-5, eftersom barns kunskap kan förbättras snabbt och enkelt i den åldern. Det är då det är som allra viktigast att lägga grunden för att läsa, skriva och räkna. Barnen grupperas inte efter ålder, utan efter sin kunskapsnivå och det ska vara roligt att lära. Vi har utbildat lokala ledare och lärare som undervisar med hjälp av lek och sång för att skapa entusiasm och vilja att komma tillbaka till skolan. Och vår metod fungerar!

Efter cirka 12 veckor kan minst 80 procent av deltagarna läsa och skriva tillräckligt bra för att självständigt kunna fortsätta sin uttbildning. Nu när skolorna har öppnat igen blir våra kom-ikapp-klubbar ännu viktigare, för massor av barn behöver hjälp om de ska lyckas komma tillbaka till skolan.

Efter 12 veckor i våra kom-ikapp-klubbar är barnen redo att börja i skolan igen.

Vi startar kom-ikapp-klubbar i fler länder

Vi beräknar att upp till vart femte barn i Uganda och fler utsatta länder, under pandemin har hoppat av skolan på grund av ökande fattigdom, barnäktenskap och barnarbete. Därför skalar vi upp vår framgångsrika metod och öppnar fler kom-ikapp-klubbar – både i Uganda och i andra länder. 

I Colombia har vi redan startat klubbar och fler är på gång i Myanmar, Malawi, Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Nigeria. Efter det följer ännu fler länder. Vårt mål är att nå över en miljon barn innan slutet av 2022!

Under den långa skolstängningen i Uganda undervisar en mamma sina tre små barn, så att de inte glömmer allt de lärt sig om att läsa, skriva och räkna.

Stöd till mammor och pappor

Under pandemin har vi också, i samarbete med Ugandas myndigheter, gett barn distansundervisning via radiolektioner och vi har uppmuntrat familjer över hela landet att förbereda sig för skolstarten. Vi har gjort allt vi kan för att mammor och pappor ska ta sina barn tillbaka till skolan.

Föräldrar har bland annat fått utbildning och undervisningsmaterial så att de kan hjälpa sina barn att fortsätta läsa, skriva och räkna. Dessutom har de allra fattigaste familjerna fått ekonomiskt stöd, så att de har råd med skolutgifterna och kan låta barnen lära i stället för att arbeta eller giftas bort. 

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som bidrar med pengar och engagemang ser vi till att allt fler barn får den skolundervisning som de har rätt till – i Uganda och runt om i världen. Tillsammans ger vi barn en utbildning och en väg ut ur fattigdom.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare