Vi ser till att sjukvården når ut till barnen

En läkare undersöker undernärda barn på en sjukvårdsmottagning i Kenya som stöds av Rädda Barnen.

Smittsamma livshotande sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria är orsaken till nästan en tredjedel av alla dödsfall hos barn under fem år. Många av de här barnen skulle kunna räddas om de bara fick rätt behandling i tid. Vi arbetar för att sjukvården ska nå ut till alla barn – var de än bor.

Många barn runt om i världen klarar av de här infektionssjukdomarna, men för spädbarn och undernärda barn i fattiga områden och trånga flyktingläger kan de snabbt bli livshotande. Ändå saknar mer än två tredjedelar av alla barn i låginkomstländer tillgång till förebyggande vård och behandling. Det vill vi på Rädda Barnen ändra på.

Var med oss varje dag och rädda barns liv!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att stoppa och bota dödliga sjukdomar?

Idag har sjukvården i världen kommit långt. Det finns enkla, billiga metoder som kan förebygga och bota smittsamma farliga sjukdomar. Vi på Rädda Barnen gör allt som krävs för att det ska finnas tillgång till sjukvård och i området där barnen bor.

  • Startar mobila vårdcentraler i avlägsna områden där det saknas vårdcentraler och sjukhus.
  • Utbildar lokala hälsoarbetare och frivilliga, så att de ska kunna ge vaccin och livsviktig medicin i tid för att rädda barns liv.
  • Levererar utrustning, vaccin och medicin på rätt plats i rätt tid – för att rädda miljontals barns liv. Lunginflammation kan botas med antibiotika. Diarré kan hejdas med vätskeersättning. Malaria kan stoppas med billiga enkla myggnät och medicin.
  • Samarbetar med regeringar för att se till att alla medborgare i ett land har samma tillgång till sjukvård. Tillsammans med regeringar, lokala myndigheter och organisationer på plats, stärker vi de nationella hälso- och sjukvårdssystemen, bygger ut infrastrukturen och utökar sjukvårdspersonalen.
  • Påverkar politiker för att de ska lägga en större del av landets budget på offentlig hälso- och sjukvård. 
  • Agerar blixtsnabbt i katastrofer med sjukvård, medicin och vaccin som ger barnen livsviktigt skydd mot mot smittsamma sjukdomar.

Det är du som gör det möjligt!

Vi på Rädda Barnen arbetar över hela världen för att barn ska få sjukvård och medicin – oavsett var de bor. Som månadsgivare är du med oss varje dag och kämpar för att rädda barns liv. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare