Vi skyddar barn mot övergrepp och våld

Vi skyddar barn mot våld, barnaga och övergrepp.

Alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från våld och övergrepp. Men runt om i världen växer många barn upp med kränkningar och rädsla som en del av sin vardag. Det gör vi vårt yttersta för att ändra på.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

För många barn är varje dag förenad med stora risker, fysiska och känslomässiga. Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Sexuella övergrepp och andra kränkningar lämnar djupa sår i själen. 

Många barn lever som allra farligast där de ska vara som säkrast, hemma eller i skolan. 90 procent av världens barn växer upp i länder där det är tillåtet att slå barn, och i skolor världen över är våld en del av barnens vardag.

Sexuella övergrepp begås ofta av en person som barnet känner och litar på. En person som barnet är beroende av. Det kan vara en förälder, en släkting eller en kompis. Flickor är mer utsatta än pojkar, och barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Vad gör Rädda Barnen för att stoppa våld och övergrepp mot barn?

  • Stärker barns skyddsnät. Vi opinionsbildar och samarbetar med beslutsfattare världen över för att de ska införa lagar och välfärd som skyddar barn. Vi var till exempel aktiva i kampanjen som ledde till att Sverige som första land i världen förbjöd aga 1979. 
  • Sprider kunskap om uppfostringsmetoder utan våld för att ge föräldrar och lärare alternativ till fysisk och psykisk bestraffning
  • Utbildar socialarbetare. Vi ger socialarbetare kunskap om hur de kan upptäcka barn som far illa och ge dem stöd.
  • Involverar och stärker barnen. Vi stödjer lokala föreningar och barnklubbar som utbildar barn om sina egna rättigheter och hur de kan skydda sig själva, säga nej och ställa krav.
  • Engagerar pojkar och pappor. Vi driver samtalsgrupper där vi pratar om könsroller och jämställdhet för att minska våld och övergrepp mot flickor och kvinnor. 
  • Underlättar för barn att anmäla brott. För att skapa barnvänliga domstolar, utbildar vi poliser och jurister som möter barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp  Som ett resultat har fler barn vågat anmäla. 
  • Skyddar barn i katastrofsituationer. Vi skyddar ensamma barn från exploatering och trafficking och återförenar dem med sina familjer. Vi ger barnen trygghet, tröst och psykosocialt stöd.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi skapa långsiktiga hållbara förändringar för barn över hela världen. Tillsammans gör vi världen till en bättre plast för barnen.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare