Barn ska aldrig utsättas för våld och övergrepp

Alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från våld och övergrepp. Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Runt om i världen växer många barn upp med kränkningar och rädsla som en del av sin vardag. I Sverige och 119 andra länder finns vi för att stoppa det.

För många barn är varje dag förenad med stora risker, fysiska och känslomässiga. Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Sexuella övergrepp och andra kränkningar lämnar djupa sår i själen. 

Barn ska vara trygga i skolan och hemma

Många barn lever som allra farligast där de ska vara som säkrast, hemma eller i skolan. 90 procent av världens barn växer upp i länder där det är tillåtet att slå barn, och i skolor världen över är våld en del av barnens vardag.

Många sexuella övergrepp begås av en person som barnet känner och litar på, och som barnet är beroende av. Det kan vara en förälder, en släkting eller en kompis och det sker ofta i en miljö där barnet borde vara säkert. Flickor är mer utsatta än pojkar, och barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

I krig och katastrofer är barn extra sårbara. Barn som kommit ifrån sina föräldrar eller flytt ensamma riskerar att utnyttjas av människohandlare för prostitution eller som barnsoldater.

Kämpa för barns rätt till en uppväxt utan våld!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att stoppa våld och övergrepp mot barn?

  • Stärker barns skyddsnät. Vi opinionsbildar och samarbetar med beslutsfattare världen över för att de ska införa lagar och välfärd som skyddar barn på kort och lång på sikt. Rädda Barnen var till exempel aktiva i kampanjen som ledde till att Sverige som första land i världen förbjöd aga 1979. 
  • Sprider kunskap om uppfostringsmetoder utan våld för att ge föräldrar och lärare alternativ till fysisk och psykisk bestraffning för att stoppa våld mot barn i hemma och i skolan.
  • Utbildar socialarbetare. Vi ger socialarbetare kunskap i hur de kan upptäcka och ge stöd till barn som far illa.
  • Involverar och stärker barnen. Vi stödjer barnklubbar och andra lokala aktiviteter och föreningar som arbetar för att utbilda barn i sina egna rättigheter och hur de kan skydda sig själva, säga nej och kunna ställa krav.
  • Engagerar pojkar och pappor. Vi driver samtalsgrupper där vi pratar om könsroller och jämställdhet för att minska våld och övergrepp mot flickor och kvinnor. 
  • Underlättar för barn att anmäla brott. Vi utbildar poliser och jurister som möter barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp för att skapa barnvänliga domstolar. Som ett resultat har fler barn vågat anmäla. 
  • Skyddar barn i katastrofsituationer. Vi skyddar ensamma barn från exploatering och trafficking och återförenar dem med sina familjer. Vi ger barnen trygghet, tröst och psykosocialt stöd.