Vi är på plats hos barnen i Gaza

Var med och hjälp barnen i Gaza.

Många barn har dödats och bombattackerna har orsakat enorm förödelse i Gaza. Vi är på plats i och jobbar för att skydda och hjälpa barnen. Din gåva gör skillnad.

Byggnader och skolor i Gaza har jämnats med marken, sjukhus har förstörts och tusentals familjer har tvingats lämna sina hem. Och de som drabbats allra värst av konflikten är barnen. 

– Ett slut på bombattackerna betyder inte att barnens lidande är över. Många kommer att få leva med känslomässiga och fysiska trauman hela livet, säger Jason Lee, landchef för Rädda Barnen i de ockuperade palestinska områdena.

Tillgången till el, vatten och medicinsk utrustning är begränsad och skadade barn kan inte få den vård de behöver. Läget är fortfarande akut och din hjälp är livsviktig.

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Ge en gåva nu

"Jag vaknade upp livrädd"

Sedan konflikten mellan Israel och väpnade grupper i Gaza eskalerade den 10 maj har 65 barn i Gaza och 2 barn i södra Israel dödats. Över 500 barn har dessutom skadats i Gaza.

Att skada eller döda barn är aldrig försvarbart. Barn får aldrig bli måltavlor för militärt våld. Så här beskriver tioåriga Khaled hur han upplevde bombattackerna i Gaza:

 –  Varje gång det kom en bombattack blev vi rädda. Varje gång vi försökte gå ut kom en ny attack och vi sprang in igen så fort vi kunde. Varje gång jag skulle sova blev jag väckt av nya bomber och jag vaknade upp livrädd, säger 10-åriga Khaled som bor i Gaza. 

Det här gör Rädda Barnen i Gaza

Rädda Barnen är en av de största organisationerna i Gaza där vi arbetar sedan länge med både humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingsarbete. Nu trappar vi upp insatserna och fokuserar på att:

  • Ge psykosocialt stöd till barn som far illa
  • Dela ut hygienpaket till barnfamiljer
  • Ge stöd till nyblivna mammor
  • Ge kontantstöd till drabbade familjer
  • Skapa trygga barnvänliga platser där barn kan leka och bearbeta känslor
  • Se till att barn kan fortsätta sin utbildning

Svår situation redan innan attackerna

Redan tidigare var 80 procent av befolkningen i Gaza i behov av humanitärt bistånd. Israels 14 år långa blockad av området, plus tre väpnade konflikter, har haft en allvarlig inverkan på ekonomi och infrastruktur. Följden är utbredd fattigdom och arbetslöshet. Mer än en miljon palestinska barn lever här under mycket svåra förhållanden. FN rapporterar att mer än 96 procent av grundvattnet är olämpligt att konsumera och det råder stor brist på grundläggande samhällsservice, som till exempel sjukvård och utbildning.

Barnen behöver oss nu!

Vi gör allt vi kan men behoven är enorma och din hjälp är livsviktig. Tillsammans kan vi rädda barns liv – i Gaza och runt om i världen.

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Ge en gåva nu