Barnen i Gaza behöver skydd och nödhjälp

Krisen i Israel och Palestina

Barnen i Gaza och Israel måste skyddas.

Våldet i Gaza har orsakat enormt lidande för barn och deras familjer. Dessutom drabbas barnen nu av hungersnöd. Trots svåra förutsättningar gör vi, tillsammans med våra lokala partners, allt vi kan för att ge familjerna i Gaza livsviktig hjälp.

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Sedan den 7 oktober har över 25.000 människor dödats i Gaza, varav drygt 11.000 är barn. Tusentals har skadats och många tros vara fast under rasmassorna.

De barn som överlever bomberna och markstriderna riskerar istället att dö av hungersnöd om inte humanitär hjälp når fram i tid. Över 300.000 barn under fem år är farligt nära akut undernäring eller i värsta fall svält.

Våra kollegor på plats rapporterar att marknaderna ekar tomma på mat. Det råder allvarlig brist på viktiga basvaror som mjöl, ägg och mjölk. Om en familj får tag i något att äta finns ingen gas att tillaga maten med.

– Israeliska flygattacker har redan dödat tusentals barn, hungersnöden kommer att döda ännu fler. Barnen som överlever får med stor sannolikhet fysiska och psykiska men för livet. En hel generation kommer att berövas alla möjligheter till en frisk framtid, säger Rädda Barnens Elizabeth White.

Striderna har också fått förödande konsekvenser för barns utbildning. Inget barn i Gaza kan längre gå i skolan. 

Det är ett konstant ljud av bomber här. Ord kan inte beskriva vår vardag just nu.

Det här gör vi i Gaza

Än så länge är den hjälp vi kan ge på plats i Gaza mycket begränsad, men med stöd av lokala partners gör vi allt vi kan för barnen och deras familjer. Hittills har vi lyckats nå över 182.500 människor, inklusive 94.000 barn. 

Exempel på de förnödenheter vi delat ut är:

  • Över 3.000 matpaket
  • 53.000 vattenflaskor
  • 6.700 hygienkits för familjer, kvinnor och bebisar
  • Cirka 260 kit med bollar och andra utomhusleksaker för barn
  • Över 170 hjälpmedel för att stödja barn med funktionshinder och skador. 

Vi ger också kontantstöd till familjer så att de ska kunna köpa det de behöver och sprider kunskap om hur man motverkar sjukdomar. Vi bidrar även till att barnen får psykosocialt stöd och tillgång till fungerande toaletter och tvättrum. 

Så fort situationen tillåter är vi redo att växla upp våra insatser men det krävs en bestående vapenvila för att vi ska kunna möta de enorma behov som finns.

Det här gör vi i grannländerna

I Egypten stöttar vi sjukhusen och ambulansvården med utrustning så att de ska kunna ta emot skadade och för tidigt födda barn som kommer från Gaza. Vi erbjuder också utbildning i psykisk hälsa och psykosocialt stöd till ambulanspersonal och läkare som behandlar barn med akuta skador.
Vid gränsen packar vi även lastbilar med vatten för att skicka till familjerna i nöd i Gaza. 
 
I södra Libanon ger vi stöd till familjer som flytt och samarbetar med lokala partners för att dela ut vatten, mat, filtar och andra förnödenheter. Vi jobbar också för att säkra upp våra lager ifall våldet eskalerar ytterligare.

Kollegor i Egypten packar lastbil med vatten till Gaza
Våra kollegor i Egypten hjälps åt att packa lastbilar med vatten för att skicka till Gaza.

Vi fördömer våldet mot barnen

Barn har rätt till särskilt skydd i krig. Att döda, skada och kidnappa barn, attackera bostadshus, skolor och sjukhus är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och i strid med den humanitära rätten. 

Rädda Barnen fördömer alla former av våld mot barn och uppmanar alla aktörer att respektera internationell humanitär rätt och skydda barns liv. 

Vi vädjar nu till Sveriges regering att göra allt som står i deras makt för en bestående vapenvila. Kriget mot barn måste få ett slut.

En av de största organisationerna

Rädda Barnen är en av de största organisationerna som arbetar i de ockuperade palestinska områdena. Vi förmedlar humanitärt stöd till barn och familjer, och arbetar med utvecklingsbistånd för att stödja mänskliga rättigheter.

Utöver akuta insatser kan det till exempel handla om att: 

  • Ge barn möjlighet att fortsätta sin utbildning
  • Skapa trygga barnvänliga platser där barn kan leka och bearbeta känslor
  • Ge stöd till nyblivna mammor 

Svår situation redan innan attackerna

Redan tidigare var 80 procent av befolkningen i palestinska Gaza i behov av internationellt bistånd. Israels 16 år långa blockad av området, tillsammans med flera krig, har haft en allvarlig inverkan på ekonomi och infrastruktur i Gaza. Följden är utbredd fattigdom och arbetslöshet. 

Samarbetar med lokala organisationer

Vi har arbetat med barn i de ockuperade palestinska områdena sedan 1950-talet. I samarbete med lokala organisationer bidrar vi till att rädda liv och skydda barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Swisha en gåva