Var med och ge livsviktig hjälp till barnen i Gaza

Var med och hjälp barnen i Gaza

Våldet i Gaza har orsakat enormt lidande för barn och deras familjer. Dessutom drabbas barnen nu av hungersnöd. Trots svåra förutsättningar gör vi, tillsammans med våra lokala partners, allt vi kan för att ge familjerna i Gaza livsviktig hjälp.

Sedan den 7 oktober har tiousentals människor dödats och skadats i Gaza. De barn som överlever bomberna och markstriderna riskerar istället att dö av hungersnöd om inte humanitär hjälp når fram i tid.

De pågående attackerna i Rafah har förvärrat ett redan ofattbart lidande hos barnen och deras familjer, och röster inifrån vittnar om en mardröm som aldrig tycks ta slut.

Hjälp barnen i Gaza – swisha en gåva

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Barnen i Gaza är nära svält

Nästan alla barn i Gaza är nu farligt nära svält. 

– Vid gränsen till Gaza väntar lastbilar packade med nödhjälp som kan rädda liv. Mat till familjer ruttnar eftersom bilarna inte släpps in samtidigt som barn tvingas äta löv och kämpa mot svält. Detta sker trots att Israel enligt internationell rätt inte bara ska tillåta utan aktivt underlätta genomförandet av humanitärt stöd utifrån civilbefolkningens behov, säger Åsa Regnér, Rädda Barnens generalsekreterare. 

Det räcker inte med att bara ge barnen mat. De behöver också akut specialistvård för att klara sig. 

Det känns som att vi dödas långsamt. Våra barn går miste om hela sina liv, sin utbildning. De lever i konstant osäkerhet, har tvingats fly, är rädda. Jag kan inte ens beskriva hur det är att leva i det här. 

Sjukvården har nästan kollapsat

Våra kollegor på plats rapporterar att marknaderna ekar tomma på mat. Det råder allvarlig brist på viktiga basvaror som mjöl, ägg och mjölk. Om en familj får tag i något att äta finns ingen gas att tillaga maten med.

– Israeliska flygattacker har redan dödat tusentals barn, hungersnöden kommer att döda ännu fler. Barnen som överlever får med stor sannolikhet fysiska och psykiska men för livet. En hel generation kommer att berövas alla möjligheter till en frisk framtid, säger Rädda Barnens Elizabeth White.

Även det övergripande hälsoläget i Gaza är extremt kritiskt då sjukvården har nästintill kollapsat. Olika infektionssjukdomar utgör ett stort hot mot barn, nyfödda och gravida kvinnor. 

Striderna har också fått förödande konsekvenser för barns utbildning. Inget barn i Gaza kan längre gå i skolan. 

Det här gör Rädda Barnen i Gaza

Än så länge är den hjälp vi kan ge på plats i Gaza mycket begränsad, men med stöd av lokala partners gör vi allt vi kan för barnen och deras familjer. Hittills har vi lyckats nå över 790.000 människor i Gaza, varav 390.000 är barn.

Exempel på vad vi gör för att hjälpa barnen i Gaza:

  • Delar ut mat, vatten, filtar, hygienkit, madrasser och bränsle.  
  • Delar ut medicin och behandlar akut undernärda barn.
  • Ger ekonomiskt stöd till barnfamiljer så att de kan skaffa mat och bränsle.
  • Sätter upp barnvänliga platser där barn kan leka och få hjälp att bearbeta allt de varit med om.
  • Ger barn psykosocialt stöd. 

Så fort situationen tillåter är vi redo att växla upp våra insatser men det krävs en bestående vapenvila för att vi ska kunna möta de enorma behov som finns.

Kollegor i Egypten packar lastbil med vatten till Gaza
Våra kollegor i Egypten hjälps åt att packa lastbilar med vatten för att skicka till Gaza.

Vi fördömer våldet mot barnen

Barn har rätt till särskilt skydd i krig. Att döda, skada och kidnappa barn, attackera bostadshus, skolor och sjukhus är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och i strid med den humanitära rätten. 

Rädda Barnen fördömer alla former av våld mot barn och uppmanar alla aktörer att respektera internationell humanitär rätt och skydda barns liv. 

– Sverige och EU kan fortfarande rädda liv och bidra till ett slut på mardrömmen genom att kraftfullt verka för en bestående vapenvila, ett obehindrat tillträde för hjälporganisationer, och ett omfattande bistånd för barns trygghet, utbildning och hälsa, säger Åsa Regnér.

En av de största organisationerna i Gaza

Rädda Barnen är en av de största organisationerna som arbetar i de ockuperade palestinska områdena. Vi förmedlar humanitärt stöd till barn och familjer, och arbetar med utvecklingsbistånd för att stödja mänskliga rättigheter.

Utöver akuta insatser kan det till exempel handla om att: 

  • Ge barn möjlighet att fortsätta sin utbildning
  • Skapa trygga barnvänliga platser där barn kan leka och bearbeta känslor
  • Ge stöd till nyblivna mammor 

Svår situation redan innan attackerna

Redan tidigare var 80 procent av befolkningen i palestinska Gaza i behov av internationellt bistånd. Israels 16 år långa blockad av området, tillsammans med flera krig, har haft en allvarlig inverkan på ekonomi och infrastruktur i Gaza. Följden är utbredd fattigdom och arbetslöshet. 

Samarbetar med lokala organisationer

Vi har arbetat med barn i de ockuperade palestinska områdena sedan 1950-talet. I samarbete med lokala organisationer bidrar vi till att rädda liv och skydda barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva