Barnen i Gaza och Israel måste skyddas

Krisen i Israel och Palestina

Barnen i Gaza och Israel måste skyddas.

Attackerna i Gaza och Israel har eskalerat och barnen har drabbats hårt av våldet. Trots svåra förutsättningar gör vi, tillsammans med våra lokala partners, allt vi kan för att ge familjerna i Gaza livsviktig hjälp.

Välj belopp

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Rädda Barnen är djupt oroade över lidandet hos barn i Israel och Palestina. 

– Den dramatiska eskaleringen av våldet berövar israeliska och palestinska barn deras liv, framtid och rättigheter. Barnen har ingen makt att påverka situationen men drabbas ändå av våldet, säger Gabriella Waaijman, Rädda Barnens globala humanitära chef.

– De tvingas bevittna brutala övergrepp och utsätts för svåra känslomässiga trauman. Nu måste alla möjliga insatser sättas in för att skydda barnen och ge dem allt det stöd de behöver.

Det är ett konstant ljud av bomber här. Ord kan inte beskriva vår vardag just nu.

Det här gör vi i Gaza

Än så länge är den hjälp vi kan ge på plats i Gaza mycket begränsad, men med stöd av lokala partners gör vi allt vi kan för barnen och deras familjer.

Vår högsta prioritet i Gaza är att barnen får tillgång till akut nödhjälp som mat, rent vatten, hygienartiklar, filtar och madrasser. Vi ger också kontantstöd till familjer så att de ska kunna köpa det de behöver, och sprider kunskap om hur man motverkar sjukdomar och ohälsa för att hålla sig så frisk som möjligt. Vi bidrar även till att barnen som befinner sig i skyddsrum får psykosocialt stöd och tillgång till fungerande toaletter och tvättrum. 

Så fort situationen tillåter är vi redo att växla upp våra insatser. Den korta humanitära pausen har möjliggjort att vi kan nå fram med livsviktig hjälp till fler barn och familjer, men det krävs en varaktig, hållbar vapenvila för att vi ska kunna möta de enorma behov som finns.

Det här gör vi i grannländerna

I Egypten stöttar vi sjukhusen och ambulansvården med utrustning så att de ska kunna ta emot skadade och för tidigt födda barn som kommer från Gaza. Vi erbjuder också utbildning i psykisk hälsa och psykosocialt stöd till ambulanspersonal och läkare som behandlar barn med akuta skador.
Vid gränsen packar vi även lastbilar med vatten för att skicka till familjerna i nöd i Gaza. 
 
I södra Libanon ger vi stöd till familjer som flytt och samarbetar med lokala partners för att säkra upp våra lager av förnödenheter ifall våldet eskalerar ytterligare.

Kollegor i Egypten packar lastbil med vatten till Gaza
Våra kollegor i Egypten hjälps åt att packa lastbilar med vatten för att skicka till Gaza.

En av de största organisationerna

Rädda Barnen är en av de största organisationerna som arbetar i de ockuperade palestinska områdena. Vi förmedlar humanitärt stöd till barn och familjer, och arbetar med utvecklingsbistånd för att stödja mänskliga rättigheter.

Utöver akuta insatser kan det till exempel handla om att: 

  • Ge barn möjlighet att fortsätta sin utbildning
  • Skapa trygga barnvänliga platser där barn kan leka och bearbeta känslor
  • Ge stöd till nyblivna mammor 

Svår situation redan innan attackerna

Redan tidigare var 80 procent av befolkningen i palestinska Gaza i behov av internationellt bistånd. Israels 16 år långa blockad av området, tillsammans med flera krig, har haft en allvarlig inverkan på ekonomi och infrastruktur i Gaza. Följden är utbredd fattigdom och arbetslöshet. 

Samarbetar med lokala organisationer

Vi har arbetat med barn i de ockuperade palestinska områdena sedan 1950-talet. I samarbete med lokala organisationer bidrar vi till att rädda liv och skydda barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Swisha en gåva