Öppet brev till regeringen - barnen behöver vapenvila

Vi har publicerat ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström om situationen i Gaza och Israel. Kriget mot barn måste få ett slut - därför kräver vi en omedelbar vapenvila.

Bästa Ulf Kristersson och Tobias Billström,

Barnen som drabbats av våldet i Gaza och Israel lever just nu i en mardröm. Som alltid tvingas de betala det högsta priset för vuxnas våld. 

Barn har rätt till särskilt skydd i krig. Kidnappningar och attacker mot sjukhus är några av de allvarligaste kränkningarna av barns rättigheter enligt FN. Rädda Barnen fördömer alla former av våld mot alla barn. Utan undantag.

Vi är en av de största internationella, oberoende organisationerna på plats i Gaza och har länge arbetat med både humanitär hjälp och utvecklings- arbete för att skydda barn och stärka deras rättigheter.

I den katastrof som nu råder räcker det inte att Sverige uppmanar till att den humanitära rätten respekteras. Barnen har inte tid att vänta. 

Därför kräver Rädda Barnen en omedelbar vapenvila. Ju längre världens ledare väntar med att agera, desto fler barn kommer att dö, skadas eller traumatiseras för livet. Varje ny dag av våld är en ny dag av lidande.

Rädda Barnen tar inte ställning i konflikter. Den enda sida vi står på är barnens. 

Vi vädjar nu till regeringen att göra allt som står i er makt för en hållbar vapenvila som kan skydda barnen och ge dem hopp om en ljusare framtid.

Kriget mot barn måste få ett slut – vapenvila nu!  

Bli medlem!

Som medlem i världens största oberoende barnrättsorganisation hjälper du oss att höja barnens röster i katastrofer, kriser och spelar en viktig roll i vårt påverkansarbete.

Hjälp oss att skydda barnen och ge dem hopp om en ljusare framtid.

Bli medlem