Vi jobbar mot klockan för att rädda barns liv

De flesta liv förloras under en katastrofs första dagar, och barnen är särskilt utsatta. Vi är blixtsnabbt på plats med livräddande sjukvård och ser till att barnen och deras familjer får mat, rent vatten och tak över huvudet.

När ett land drabbas av en katastrof och sjukvård och medicinsk hjälp behövs som mest, är ofta landets egna sjukhus och vårdcentraler skadade eller helt förstörda. Varje timme är viktig för att rädda barns liv.

Eftersom vi arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i många av världens länder, finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har lokalkännedom och en relation med människor och organisationer på plats. Därför kan vi omedelbart börja hjälpa drabbade barn och familjer. Vi stannar så länge vi behövs.

Var med och rädda barns liv i katastrofer!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att rädda barns liv i katstrofer?

  • Levererar livsviktig nödhjälp. I det akuta skedet ser vi till att barn och deras familjer får tak över huvudet, mat, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.
  • Skickar akutteam inom 24 timmar. Runt om i världen finns våra akutteam strategiskt utplacerade för att vara redo att rycka ut inom 24 timmar när en katastrof intäffar. I teamen ingår läkare, sjukvårdspersonal, logistikexperter och ingenjörer med vana att arbeta i humanitära katastrofer. Utöver våra egna akutteam så stöttar även lokala vårdmottagningar med mediciner och utrustning för att kunna ge livräddande hjälp.
  • Når fram till alla barn. Våra logistikexperter ser till att vår hjälp når fram även till avlägsna och svårtillgängliga platser.
  • Ordnar rent vatten och toaletter. Våra ingenjörer arbetar för att rent vatten och toaletter snabbt ska finnas på plats. Dessutom utbildar vi om hygien och delar ut hygienartiklar för att förhindra spridning av sjukdomar.
  • Behandlar undernärda barn. För små barn kan undernäring snabbt leda till döden. De som överlever kan i värsta fall drabbas av kroniska skador. Vår sjukvårdspersonal ger vätskeersättning, behandlar akut undernäring och ger barn livsviktiga vaccinationer.
  • Förhindrar att dödliga sjukdomar sprids. Alltför ofta dör barn i sjukdomar som lätt går att bota, till exempel diarré eller lunginflammation. Sjukdomar som snabbt sprids i trånga flyktingläger. Våra erfarna akutläkare vaccinerar barn och behandlar livshotande skador och sjukdomar som malaria och kolera. 
Exempel på vad ett av våra hygienkit innehåller.
Vi delar bland annat ut olika typer av hygienkit som som underlättar för barn och deras föräldrar att hålla sig rena och friska under svåra förhållanden.

Exempel på vad pengarna räcker till:

  • 220 kronor till att ge psykosocialt stöd till två barn i tre månader. 
  • 240 kronor räcker till att ge en familj på flykt mat i en vecka.
  • 250 kronor räcker till att ge tio barn en trygg plats att leka på i en månad.
  • 280 kronor räcker till att ge en familj hygienartiklar som räcker i en månad.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare