Vi startar tillfälliga skolor för barn i krisområden

För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter så sätter vi upp tillfälliga skolor där de behövs.

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katstrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls. 

Lärande och läkande i kaoset

En av Rädda Barnens viktigaste uppgifter i katastrofområden är att starta tillfälliga skolor. Inte bara för att barnen ska fortsätta sin utbildning, utan också för att skolan är livsviktig för barn i akut kris. Här får de en trygg plats mitt i en kaotisk tillvaro. De får en vardag med fasta tider och trygga vuxna som ger dem information om hur de ska hantera situationen de är i, hur de undviker smitta, var det finns rent vatten och vad de ska göra om en ny katastrof inträffar. 

Var med oss och ge barn i katastrofer en framtid!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att barn i katastrofer ska kunna gå i skolan?

  • Sätter upp tillfälliga klassrum, till exempel i ett tält eller i skuggan under ett träd. Utöver vanliga lektioner får barnen information om sådant som är livsviktigt i situationen de är i. Hur de undviker smitta, var det finns rent vatten och vad de ska göra om en ny katastrof inträffar. 
  • Medverkar till att bygga upp landets eget skolsystem igen och stannar tills vi inte längre behövs.
  • Kämpar för att skolan ska vara en fredad zon. Vi arbetar kontinuerligt med påverkan för att stridande parter ska förbinda sig till att skolor ska vara fredade zoner.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare