Det här är våra partners 2024.

Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för barn

Våra partners engagerar sig långsiktigt i vårt arbete för barns rättigheter, i frågor som ligger nära deras verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att göra barnkonventionen verklig för varje barn och för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Accenture

Accenture har stöttat vår verksamhet sedan 2005. Förutom att Accenture bidrar till vår finansiering är Accenture med i styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Läs mer

Astrid Lindgren Aktiebolag

Astrid Lindgren Aktiebolag förvaltar alla rättigheter till Astrid Lindgrens verk, och strävar efter att hålla författarens värderingar levande med barnen i första rummet. Samarbetet tar avstamp i Astrid Lindgrens roll som barnrättskämpe, men också i flera av hennes folkkära karaktärer som till exempel Pippi Långstrump.

Läs mer

Bergendahls

Bergendahls är vår huvudpartner sedan 2021. Inom Bergendahls bedrivs verksamheter inom dagligvaror, hushåll, hem och fritid samt mode och accessoarer, med varumärken som City Gross, Granit & Glitter med flera. Stödet går till insatser som gör mest nytta för barn – i Sverige och internationellt.

Läs mer

City Gross

City Gross är en del av Bergendahlskoncernen. Citygross låter bland annat gåvoknappen på pantmaskinerna i alla butiker gå till Rädda Barnens verksamhet, vilket möjliggör för kunder att göra skillnad för barns bästa i sin vardag.

Läs mer

Excedo

Excedo Networks har stöttat vårt arbete sedan 2023, genom att skydda Rädda Barnens närvaro och aktivitet online. Excedo säkerställer att all vår data och onlinekommunikation, inte minst den som rör barn, förblir skyddad och privat.  
Excedos viktigaste ansvar är att garantera integriteten för den personliga informationen för alla de barn och familjer som vänder sig till oss för stöd.

Folkspel

Folkspel är vår partner sedan 1994 och stöttar vår verksamhet genom försäljning av Sverigelotten och Bingolotto. Folkspel sprider information om vårt arbete med att skapa en trygg och inkluderande idrott och fritid för barn och unga, och ger oss ett mycket värdefullt stöd i att nå ut med dessa frågor till alla föreningar som säljer bingolotter och till Sveriges idrottsförbund, samt till intresse-, frivillig- och patientorganisationer. 

Läs mer

Glitter

Glitter som ingår i Bergendahlskoncernen är vår partner sedan 2021. Stödet går till vår verksamhet för de barn som behöver det mest - i Sverige och världen. Glitter möjliggör för sina kunder att under utvalda perioder lägga till en summa på köpet till våra insatser.

Läs mer

Granit

Granit som ingår i Bergendahlskoncernen är vår partner sedan 2021. Stödet går till vår verksamhet för de barn som behöver det mest - i Sverige och världen. Granit möjliggör för sina kunder att under utvalda perioder lägga till en summa på köpet till våra insatser och har tagit fram en kollektion där 10 procent av försäljningen går till Rädda Barnens insatser.

Läs mer

H&M Foundation

Sedan hösten 2014 stöttar H&M Foundation flera av våra långsiktiga utbildningsprojekt i Indonesien, Kina och Rumänien. Stiftelsen stöttar även vårt arbete för barn i katastrofer.

Läs mer

ICA

Samarbetet är ett initiativ av ICA Stiftelsen där ICA Sverige, via sina ekologiska bananer, skänker 50 öre/kilo av försäljningen till Rädda Barnens och Astrid Lindgren Aktiebolags insamlingskoncept Pippi of Today.

Läs mer

IKANO

IKANO har sedan 2015 varit en central aktör i att utveckla satsningen På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Läs mer

IKEA

IKEA Sverige är en mycket viktig part i vår satsning På Lika Villkor. Genom lokala aktiviteter på orter där IKEA har varuhus samverkar vi utifrån På Lika Villkors fokusområden: boendemiljö, arbete och hälsa. Våra lokalföreningar samarbetar dessutom med varuhus, med aktiviteter för barn och familjer som är nya i Sverige. 

Läs mer

Ikea Foundation

Vårt samarbete med IKEA inleddes redan 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att skriva sin uppförandekod gällande barnarbete. Sedan dess har partnerskapet vuxit och omfattar idag ett globalt samarbete med IKEA Foundation. IKEA Foundation stöttar våra långsiktiga utvecklingsprojekt för bland annat lek och utbildning samt mot barnarbete. 

Läs mer

Nordic Leisure Travel Group

Nordic Leisure Travel Group, med varumärket Ving, är vår huvudpartner sedan 2022. Genom samarbetet kommer Ving bland annat lyfta barns rättigheter internt bland sin personal, externt i sina kanaler och på plats på sina resmål. Samarbetet omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Läs mer

Santa Maria

Vårt samarbete med Santa Maria påbörjades 2004. Santa Maria var ett av de första företagen som integrerade Barnrättsprinciperna inom sin affärsverksamhet. Idag är de en del av Paulig Group. Tillsammans med Santa Maria och Paulig arbetar vi för att bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp i de områden där Santa Maria har sin verksamhet.

Läs mer

Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet är en engagerad partner för barn i Sverige. De stöttar vår satsning för alla barns rätt till en meningsfull fritid, där vi arbetar för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en trygg och inkluderande fritid. 

Läs mer

Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är vår partner sedan 2005. Tack vare Postkodlotteriets kunder får vi varje år ta del av överskottet som genereras av försäljningen av Postkodlotteriets produkter. Det värdefulla bidraget, som kallas basstöd, går till Rädda Barnens arbete med att förbättra barns livsvillkor både i Sverige och internationellt.

Läs mer

Swedbank Robur

Swedbank Robur ger ett mycket viktigt stöd till vårt katastrofarbete. De kunder som sparar i Swedbank Robur Humanfond ger ett värdefullt bidrag till oss samtidigt som de gör en investering för den egna framtiden. 

Läs mer

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är vår partner sedan 2019 och stöttar Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Vi har även ett löpande samarbete kring fonden ’Aktiv Påverkan’ med syfte att motverka skadligt barnarbete.

Läs mer

Tim Bergling Foundation

Tillsammans med Tim Bergling Foundation skapar vi trygga och kreativa mötesplatser där barn och unga kan uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas. 2021 startade Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation musikstudior i syftet att främja ungas psykisk hälsa genom musikskapande och kreativitet. 

Läs mer

Volvo Cars

Sedan 2024 stöttar Volvo Cars vårt arbete för att barn ska kunna återvända snabbt och säkert till lärande efter att en naturkatastrof inträffat.

Läs mer

Wallenius Lines

Wallenius Lines är ett rederi inom globala biltransporter. Wallenius Lines ger ett mycket viktigt stöd till våra insatser för att hjälpa barn som lever i krig och katastrofer.

Läs mer

Willys

Willys är vår partner sedan 2010. Tillsammans med sina kunder har Willys bidragit med över 35 miljoner kronor till vårt arbete. Stödet går bland annat till vår satsning På Lika Villkor i Sverige, och till vårt arbete för barn i krig och katastrofer runtom i världen. 

Läs mer