Santa Maria

Santa Maria

Vårt samarbete med Santa Maria påbörjades 2004. Santa Maria var ett av det första företagen som integrerade Barnrättsprinciperna inom sin affärsverksamhet. Idag är de en del av Paulig Group.

Arbetar för barns rätt till utbildning i Colombia

Tillsammans med Santa Maria och Paulig arbetar vi för att bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp i de områden där Santa Maria har sin verksamhet.

Santa Maria har bland annat stöttat ett projekt i Colombia för att tillgodose alla barns rätt till utbildning, varit pilotföretag när vi tog fram barnrättsprinciperna för företag och varit en mycket viktig del i det arbetet.

Barns rätt till utbildning i Indien

Sedan 2017 har vi tillsammans arbetat för barns rätt till utbildning med fokus på kryddleverantörskedjan i Indien. Målsättningen är att tillsammans med oss skapa en hållbar och skalbar modell, där involvering av leverantörer också är en viktig del.