Om Rädda Barnen Välfärd

Barn i utsatta livssituationer har rätt till välfärdsinsatser som bättre än idag förbättrar deras livsvillkor.

Genom att Rädda Barnen Välfärd startar och driver verksamheter för barn och viktiga vuxna, bidrar vi till hållbara välfärdsinsatser. För att lyckas arbetar vi tillsammans med partners och etablerar gärna fler partnerskap med andra aktörer.
 
Vårt arbete utgår från aktuell kunskap och forskning och vi väljer att arbeta med modeller och metoder som är innovativa. För att se till att vårt arbete skapar hållbar förändring för barn i utsatta livssituationer, mäter vi effekten av vårt arbete. Vi utformar verksamheter som gör barn delaktiga. Varje dag gör vi världen lite bättre för barn. 

Ledning och styrelse

Styrelsen för Rädda Barnen Välfärd tillsätts av Rädda Barnens riksförbund och har Rädda Barnens generalsekreterare som ordförande.

Rädda Barnen Välfärds ledning och styrelse

Integritetspolicy för Rädda Barnen Välfärd 

Ladda ned integritetspolicyn

Vanliga frågor om Rädda Barnen Välfärd

Rädda Barnen Välfärd arbetar för barn i utsatta livssituationer – de som bevittnar våld, lever i socioekonomisk utsatthet, med psykisk ohälsa eller som är med om svåra påfrestningar. Rädda Barnen Välfärd utbildar också viktiga vuxna som dagligen möter barn i sitt arbete.

Vi vill se till att viktiga vuxna i samhället har den kunskap de behöver för att möta barn i alla levnadssituationer och för att de mest utsatta barnen ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Med kunskap och ökad förståelse om hur barn fungerar och vad de behöver så förändrar vi tillsammans samhället till det bättre för barn.

Viktiga vuxna som arbetar med och för barn i utsatta livssituationer eller som är föräldrar eller närstående. Läs gärna mer om den utbildning du är intresserad av, för att veta om den passar dig. Om ni är färre än tio deltagare så kan ni kontakta oss för att boka utbildningen tillsammans med annan grupp.

Se våra priser under respektive utbildning.

För att kunna boka in konsultationsmodell i TMO behöver er verksamhet först ha gått grundutbildning i TMO.

Alla deltagare som går utbildning hos oss och är med under hela utbildningen får ett intyg. Intyg ges inte i samband med våra föreläsningar.

Du kan erbjuda din plats till en kollega och informera oss om att du överlåter din plats. Annars gäller våra avbokningsregler som du fick i samband med din bokning.

Ja, det kan vi göra. Vi behöver organisationsnummer, faktureringsadress, GLN-nummer eller motsvarande, en referenskod (i siffror) och en kontaktperson.