Rädda Barnen Välfärds ledning och styrelse

Styrelsen för Rädda Barnen Välfärd tillsätts av Rädda Barnens riksförbund.

Ledamöterna är rekryterade för deras breda erfarenhet av bland annat specialistvård, psykiatri, skolverksamhet samt av att starta upp, driva och vidareutveckla verksamheter. 

Johannes Nilsson, verkställande direktör 

Johannes leder Rädda Barnen Välfärd. Han har tidigare varit tillförordnat generalsekreterare och chef för avdelningen Verksamhetsstöd inom Rädda Barnen. Han har erfarenhet från vuxenutbildning inom statligt ägda Lernia och har arbetat bland annat i företaget Coor.

Johannes sitter i styrelsen för Probitas som driver det idéburna vårdboendet Löjtnantsgården och förvaltar fastigheter. Han har studerat psykologi vid Högskolan i Jönköping, har en magister i internationell ekonomi från Internationella Handelshögskolan (JIBS) och har läst vid Indian Institute of Management Ahmedabad och Norges Handelshögskola.

Alireza Malakuti, ordförande

Alireza är CFO/COO, avdelningschef för verksamhetsstöd på Rädda Barnen. Alireza har en bakgrund från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset och där han de senaste 3–4 åren varit chef, med fokus på kvinnosjukvård och rehabilitering inom olika patientflöden, inklusive barncancer, neurologi, post-covid och intensivvård. Han är även styrelseledamot i ideella föreningen Farmaceuter utan Gränser, som arbetar för allas rätt till god läkemedelsbehandling.

Lasse Stjernkvist, ledamot

Lars ”Lasse” Stjernkvist har arbetat i såväl rikspolitik som kommunalpolitik under lång tid. Han har bland annat varit riksdagsledamot, partisekreterare och kommunstyrelsens ordförande (S) i sin hemkommun Norrköping. Därtill har han varit Generaldirektör för Integrationsverket och ledarskribent. Lars har en högskoleexamen från linjen för offentlig förvaltning. För närvarande axlar Lars uppdrag som ordförande för Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering.

Urban Pettersson Bargo, ledamot

Urban Pettersson Bargo är grundare av och VD för We Mind, Sveriges största privata vårdgivare med 17 mottagningar och 20 000 patienter. Han är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm, och har även studerat psykologi vid Stockholms Universitet. Tidigare har Urban bland annat varit med att starta en av Kinneviks första Internetverksamheter på 90-talet, och som partner i konsultbolaget Result.

Pia Anderberg, ledamot

Fram till januari 2020 satt Pia i Axel Johnsons ledningsgrupp som vice VD med ansvar för innovation, digital utveckling och HR. Hon har som managementkonsult för flera olika stora bolag arbetat med att implementera strategier och att förändra företagskultur. Hon har bl.a. arbetat på BTS Group, Novare och Samsari. De två sistnämnda som medgrundare i samarbete med Investor.

Pia har en stor erfarenhet av styrelsearbete som ledamot och ordförande i ett 20-tal styrelser bland annat i Åhléns, Axel Johnson International, Hyper Island, STRAX och Kunskapsskolan. Vidare har hon arbetat med som ordförande i Mitt Liv som hjälper nyanlända till arbete och med Voice of the Free som arbetar med offer för trafficking från Filippinerna, grundat av Cecilia Flores-Oebanda.

Pia har en MBA från Uppsala universitet i makroekonomi och statistik. Hon beskriver sig som en strategisk och affärsorienterad entreprenör och resultatdriven ledare med en grundläggande tro i kraften hos människor.

Helya Riazat, ledamot

Helya Riazat är rektor på Järvaskolan som hon var med och startade 2016 som en idéburen, icke-vinstdrivande friskola. Den är belägen i Kista med barn främst från Järvaområdet i Stockholm. Hon är också drivande kraft för olika former av skolutveckling och mottog senast priset Framtidens kvinnliga ledare av organisationen Ledarna. Järvaskolan samarbetar nära med Rädda Barnens verksamhet På Lika Villkor.

Anders Ferbe, ledamot

Anders är vice ordförande i Rädda Barnens riksstyrelse, där han suttit som ledamot sedan 2018. Sedan 2022 sitter han också som ledamot i Rädda Barnen Välfärds styrelse. Sedan juni 2020 är Anders ordförande för Arbetsförmedlingen och sedan mars 2020 är han utsedd av regeringen att vara samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet. Under åren 2012 – 2017 var Anders ordförande för IF Metall.