Vi jobbar långsiktigt för barns rättigheter

Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år. Vi är experter på barns rättigheter och behov och vår långsiktiga, hållbara arbetsmetod ger resultat. Varje dag gör vi världen lite bättre för barn.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi finns i Sverige och 117 andra länder. I vårt arbete fokuserar vi både på akuta och långsiktiga insatser som skapar hållbara förändringar i barns liv. Det här gör vi genom att:

  • Kämpa för barns rättigheter
  • Alltid vara redo i krig och katastrofer
  • Samarbeta med lokala aktörer
  • Sprida kunskap och utveckla nya metoder
  • Påverka beslutsfattare
  • Vara barnens röst i samhället
  • Ha lokalföreningar över hela Sverige

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Kämpar för barns rättigheter

Vi arbetar för att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt barnkonventionen. Bestämmelserna i den lägger grunden för hela vår verksamhet och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter. Vår vision är att göra barnkonventionen verklig för varje barn. 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket är en seger för det tålmodiga opinionsarbete som vi drivit tillsammans med andra barnrättsorganisationer. Vi ger oss inte förrän barnkonventionen är genomförd i praktiken i alla världens länder. 

Alltid redo i krig och katastrofer 

Eftersom vi finns på plats i 118 länder är vi alltid redo när krig och katastrofer drabbar barnen. I och med att vi är politiskt och religiöst obundna, får vi ofta tillträde till utsatta områden där andra inte får komma in. Inom 72 timmar kan våra katastrofteam vara på plats för att skydda barn och rädda liv – och vi stannar alltid kvar så länge barnen behöver oss.

När situationen har stabiliserats är vi med och bygger upp samhället igen och ser till att barnen får den utbildning, vård och trygghet de har rätt till. 

Samarbetar alltid med lokala aktörer

Vi arbetar alltid i nära samarbete med andra. Till exempel med civilsamhälle, företag, kommuner och myndigheter. Partnerskap med det lokala civila samhället är en grundsten i vårt arbete, både i Sverige och internationellt. På så sätt kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för långsiktiga och hållbara resultat för barn.

Sprider kunskap och utvecklar nya metoder

Vi vet vad som krävs för att skapa bestående förändring för barn som lever i utsatta situationer. Genom att öka kunskapen om barns rättigheter vill vi skapa engagemang och få fler att omsätta barnkonventionen i praktiken.

Vi bygger upp en kunskapsbas och dokumenterar våra erfarenheter. Samtidigt utvecklar och testar vi hela tiden nya metoder och hållbara lösningar på barns problem. Vi sprider vår expertkunskap och erfarenhet till dem som har inflytande över barns livsvillkor, som till exempel lärare, föräldrar och socialarbetare.

Är barnens röst i samhället

Rädda Barnen står alltid på barnens sida – i Sverige och över hela världen. Vi arbetar tillsammans med barnen, lyssnar på deras egna berättelser och analyserar de problem som står i deras väg. Vi påverkar beslutsfattare och för en dialog i alla sammanhang där barns rättigheter behöver lyftas och prioriteras. Och det ger resultat. 

Vi bidrog till exempel till att Sverige blev det första landet i världen att införa ett totalförbud mot barnaga 1979. Och vi var mycket aktiva i tillkomsten av barnkonventionen och till att den nu äntligen är lag i Sverige.

Vi kommer fortsätta att ge barns röster utrymme och vara barnens röst när de inte själva kan göra sin röst hörd. 

Har lokalföreningar över hela Sverige

Även här hemma i Sverige arbetar vi för att barn som far illa ska få en trygg uppväxt på lika villkor. Barnkonventionen följs inte alltid och vi gör allt vi kan för att den ska tas på allvar. 

I nästan alla landets kommuner har vi lokalföreningar där våra medlemmar arbetar aktivt för att skydda barn mot våld, diskriminering och utanförskap. De ger bland annat nyanlända barn ett tryggt mottagande och arbetar även med att kartlägga utanförskap på sin ort, utbildar tjänstemän i barns rättigheter, bjuder in till samtal och nätverkar med andra aktörer.

Samlar in pengar

Vi är helt beroende av din och andras vilja att hjälpa till. Det är tack vare ert engagemang som vi kan fortsätta kämpa för att alla barn ska överleva och få en trygg barndom. Tillsammans har vi under de senaste åren kunnat göra större framsteg för barnen än någonsin. Tack.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Vad är barnkonventionen?

Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens alla barn. Då antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att ge uttryck för sina åsikter i frågor som berör dem och rätt att bli respekterade för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

De länder som anslutit sig till barnkonventionen har åtagit sig att utnyttja sina tillgängliga resurser maximalt för att tillgodose barns rättigheter.