Vi skyddar barn i Sverige mot våld och övergrepp

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld och övergrepp. Men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Vi på Rädda Barnen kämpar för att alla barn i Sverige ska få en uppväxt fri från våld.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för skydda barn i Sverige mot våld och övergrepp?

Allt fler barn i Sverige växer upp med våld i sitt närområde. De utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar – både i verkligheten och på nätet. Många barn riskerar också att dras in i våldsbejakande miljöer eller lever under hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi arbetar både förebyggande och med direkta insatser för att stoppa våld mot barn. 

 • Vi sprider kunskap till vuxna. Vi föreläser, utbildar och tar fram vägledningar till vuxna som arbetar med barn. Vi arbetar tillsammans med idrottsföreningar för att skapa en trygg och inkluderande fritid utan kränkningar och sexuella övergrepp. Med hjälp av Stopp! Min kropp! sprider vi kunskap till förskolor och skolor för att de tidigt ska börja prata med barn om kroppen, känslor och gränser.
 • Vi sprider kunskap till barn. Vi lär barn att prata om svåra ämnen, om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att få hjälp. På lika villkor jobbar för att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Lilla RB är vår plattform som med kunskap, positivitet och lekfullhet stöttar, stärker och engagerar barn. 
 • Skapar trygga platser för barn. För barn som sett eller upplevt våld ordnar vi aktiviteter och trygga platser som ger positiva och läkande upplevelser. Genom våra fritidsgårdar vill vi stärka barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i sin tillvaro. I projektet DOIT jobbar vi för att barn ska få en trygg och meningsfull fritid, till exempel genom att låta barn prova föreningsidrott utan kostnad.
 • Ger stöd och råd till föräldrar och anhöriga. Via vår nationella stödlinje Orostelefonen om radikalisering ger vi råd till anhöriga som är oroliga för att ett barn eller en vuxen rör sig i extremistiska miljöer. I vårt projekt Starka mammor - Trygga barn erbjuder vi föräldrastödsgrupper för ensamstående mammor som är nya i Sverige. Vi ger också föräldrar kunskap om tryggt föräldraskap och ger samtalsstöd till föräldrar som har det tufft.
 • Ger psykologstöd och behandling till barn som varit med om svåra händelser eller befinner sig i otrygga situationer. På Rädda Barnens centrum för stöd och behandling tar vi emot barn och unga som utsatts för våld och övergrepp och hjälper dem att hitta strategier för att läka och kunna se framåt. I projektet Unite ger vi barn på flykt från Ukraina psykosocialt gruppstöd på deras modersmål.
 • Rustar vuxna så de kan ge psykologisk första hjälp till barn som varit med om samhällskriser eller allvarliga händelser. Lugna, lyssna, stärk är vår vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. När skjutningar och våld i samhället sker rustar vi viktiga vuxna att prata med barn. 
 • Utvecklar och ger stöd digitalt. Appen Safe Place är ett komplement till behandling för barn och unga med stark oro. Stödchatten Kärleken är fri finns till för barn och unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Påverkar makthavare. Vi utbildar tjänstemän i barns rättigheter, bjuder in till samtal och nätverkar med andra aktörer. Vi svarar på remisser, träffar politiker och deltar i debatter och expertpaneler. Vi tar dessutom fram rapporter där barns egna röster lyfts för att belysa situationer där samhället brister i sitt stöd till barn utsatta för våld. Läs mer på vår pressida.

Statistik om våld mot barn

En nationell kartläggning av Allmänna Barnhuset från 2022 där 5 820 elever deltog visade bland annat att:

 • 57,4 procent av eleverna hade utsatts för någon av de former av våld som vi
  frågade om under uppväxten.
 • 39,9 procent hade utsatts för våld av någon vuxen person (fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp eller att ha upplevt våld mot en förälder).
 • 40,3 procent hade utsatts för våld av en jämnårig (mobbning, sexuella övergrepp eller våld i egen parrelation).

Läs hela kartläggningen

 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare