Vi skyddar barn i Sverige mot våld och övergrepp

Mycket tyder på att de barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, lider i det tysta och upplever att de lagar och rättigheter som finns, inte gäller dem. Vi på Rädda Barnen kämpar för att alla barn i Sverige ska få växa upp utan att bli utsatta för våld och övergrepp.

Barnmisshandel innebär att en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar barnets grundläggande behov. Om vi ska kunna fånga upp barnen som drabbas, anser vi att det är dags att ta ytterligare steg för att den svenska lagen och barns rätt till skydd når och omfattar alla barn.

Vad gör Rädda Barnen för skydda barn i Sverige mot våld och övergrepp? 

  • Arbetar förebyggande för att stoppa våld mot barn. Inom High Five arbetar vi tillsammans med idrottsföreningar för att förhindra kränkningar och sexuella övergrepp inom idrotten. Inom Kärleken är fri arbetar vi mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolor och via vår stödchatt. 
  • Föreläser, utbildar och tar fram handböcker som skolor, föräldrar och alla vuxna som arbetar med barn, kan använda för att bli bättre på att förhindra övergrepp. Här kan du beställa "Stopp min kropp!", "Tryggt föräldraskap" och alla våra andra handböcker.
  • Jobbar aktivt för att påverka makthavare i barnsrättsfrågor och samarbetar med andra organisationer och företag för att stärka samhället runt omkring barnet. 
  • Våra barnpsykologer behandlar barn och unga. Hos barnpsykologerna på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling får barn och unga prata med trygga vuxna om det som hänt och hjälp att hitta strategier för att läka och kunna se framåt. Psykologernas möten med barn ger värdefull kunskap som vi använder för att driva opinion och påverka beslutsfattare att förbättra situationen för barn.
  • Vi granskar myndigheter, lyfter barns egna berättelser och tar fram nya rapporter varje år för att verka för att samhället ska bli bättre på att skydda sina barn. För om ett barn utsätts för våld måste samhället kunna agera snabbt och ge den hjälp som barnet har rätt till.
  • Vi driver på för att starta fler Barnahus. Barnahusen erbjuder en trygg och barnanpassad miljö där förhör med utsatta barn och utredningar kan samordnas. Tack vare det behöver barnen bara komma till ett enda ställe och upprepade intervjuer med samma syfte kan undvikas. Det stärker barnet och underlättar processen. 

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare