Starka mammor – trygga barn, ett anpassat föräldrastöd

Starka mammor – Trygga barn är ett projekt inom Rädda Barnen med föräldrastödsgrupper för ensamstående mammor som är nya i Sverige. Tanken är att mammorna ska får träffa andra i samma situation, men även att få stöd i att vara förälder.

Mammor och barn från Ukraina får stöd

Under våren 2022 då kriget utbröt kom många mammor och barn från Ukraina till Sverige. Starka mammor – trygga barn, som ursprungligen skulle avslutas i januari 2023, fick då ett års ytterligare finansiering av Arvsfonden för att arbeta med dessa familjer. Vi har hållit i grupper för ukrainska mammor i Malmö, Vänersborg, Stockholm, Örnsköldsvik och Sundsvall. Vi har även gjort en studie med Ukrainska mammor och nya avsnitt av vår podcast där barn och mammor berättar om sin tid i Sverige.

De första åren i Sverige – ukrainska mammor berättar

En intervjustudie med sex mammor från Ukraina, bosatta i Sverige sedan 2022. De delar med sig av sina utmaningar och drömmar.

Ladda ned rapporten

Podcast om barn och mammor från Ukraina

I tre avsnitt möter vi barn och mammor som berättar om sina upplevelser av att komma till Sverige.

Till podcasten

Starka mammor - Trygga barn

En rapport där vi lyfter asylsökande och nyanlända ensamstående mammors egna röster om sin situation i Sverige.

Ladda ned rapporten
Tack vara Rädda Barnen har jag bättre koll på mina och mina barns rättigheter och skyldigheter som ensam och asylsökande mamma.

Ett föräldrastöd för ensamstående mammor

Rädda Barnen har länge arbetat med att hjälpa föräldrar och har träffat många ensamstående mammor som är nya i Sverige. Mammorna har berättat att de vill ha ett stöd som är anpassat just för dem. Därför håller vi dessa grupper på flera platser i Sverige.

Nu jag känner mig starkare som en ensam mamma, jag har mer verktyg att hantera mina barn tack vara era teman.

Mammor som deltar erbjuds stöd och vägledning, i grupp och individuellt. I grupperna hittar vi också på roliga aktiviteter. För Rädda Barnen är det viktigt att både mammor och barn är delaktiga i vad vi ska göra i grupperna – därför bestämmer vi det tillsammans.

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till de ansvariga på de olika orterna nedan.

På vår sida för samarbetspartners kan du läsa mer om projektet.

Kontaktpersoner

Malmö
Margareta Skog
E-post: margareta.skog@rb.se
Telefon: +46 73 355 35 22

Sundsvall och Örnsköldsvik
Mia Klavevik
E-post: maria.klavevik@rb.se (projektledare)
Telefon: +46 8 698 67 37
Mobil: +46 73 231 58 81