Skolmaterial och kunskap om barns situation

Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen.

Stopp! Min kropp!

I nya versionen av Stopp! Min kropp! finns tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Nu finns även nytt arbetsmaterial att beställa i vår webshop. 

Stopp! Min kropp!

Livets Lotteri

Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet så får du veta. Här hittar du Livets Lotteri och tillhörande skolmaterial.

Livets lotteri

Barnens världskarta

Barnens världskarta visar de länder i världen som har förbjudit våld mot barn. Kartan växer hela tiden, tillsammans kan vi ge barn en uppväxt fri från våld!

Barnens världskarta

Barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Här kan du läsa om vad det står i Barnkonventionen, och vem som kontrollerar att staterna som förbundit sig att följa den också gör det.

Mer om Barnkonventionen