Stopp! Min kropp! - Förskolan

Att prata med små barn om kroppen och gränser hjälper barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de säger eller visar ja och nej.

Genom att prata, sjunga sånger, läsa böcker och leka lekar får barn hjälp att utveckla sin förståelse för känslor, privata områden, kroppsgränser och samtycke. Leken kan också hjälpa barn att sätta ord på saker de är med om och kan underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Kroppsregler för yngre barn

Sätt gärna upp dessa på väggen så barnen kan komma tillbaka till dem.

Kroppsregler för barn i förskoleålder

Stopp! Min kropp! Lek och prat

Information om Lilla Stopp! Min kropp! och Rubens baby

Informationsblad

Lek och prat om känslor

Att visa hur vi känner, uppmärksammar och lyssnar in hur andra känner är grunden för lyhört samspel och samtycke.

Om känslor

Lek och prat om att bli lugn

Att lära barn strategier för att kunna lugna starka känslor är en viktig del i att stärka barns förmåga till tryggt samspel med andra.

Om att bli lugn

Lek och prat om kroppen

Barn kan behöva hjälp med att känna efter och komma på hur det är just för dem. Därför är det viktigt att prata med barnen om kroppen, vad som känns bra och inte.

Om kroppen

Lek och prat om samtycke och att säga stopp!

När vi lyfter frågor om kroppslig integritet stärker vi barns trygghet. Dessutom hjälper vi barnet att lättare komma till oss vuxna för hjälp om något händer.

Om samtycke och att säga stopp!

Lek och prat om trygg närhet

Barn behöver kramar och fysisk omsorg. De behöver vuxnas trygga famnar för att bli tröstade, komma till ro och känna närhet.

Om trygg närhet

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan barn i förskoleålder lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt.

Läs mer om boken

Okej med dig ? Lilla boken om samtycke

I boken Okej med dig? får barn och vuxna träna på att fråga efter och läsa av andras signaler.

okejmeddig.nu

Okej med dig?

Okej med dig? är ett fint komplement till Stopp! min kropp! - om barn och vuxna lär sig respektera andras kroppsgränser, så behöver vi mer sällan säga stopp. På ett lekfullt sätt lyfts vikten av ömsesidighet och rätten till kroppslig integritet vilka är viktiga pusselbitar i bygget av en samtyckeskultur och respektfulla relationer.

okejmeddig.nu hittar ni boken, en pedagogisk handledning, affischer, samtyckesordlista, låt med musikvideo och mycket mer.

Stopp! Min kropp!-låten

Lyssna, titta och sjung med till Stopp! Min kropp!-låten som framförs av Stopp! Min Kropp!-kören feautering Yankho. Text & Musik: Åsa Karsin, Staffan Lindström & Rädda Barnen.

Lyssna på Stopp! Min kropp!-låten och ladda ner texten.

Hur kan viktiga vuxna arbeta med Stopp! Min Kropp! med de yngre barnen?

En föreläsning med Hanna Thermaenius, barnpsykolog, om hur vi kan prata om Stopp! Min kropp! med de yngre barnen i förskoleålder. Att göra barn medvetna om kroppen och gränser, vad man får och inte får göra genom lek och prat.


Genom lek kan barn lära sig om kroppen, känslor och omvärld. Micki har tagit fram ett rabatterat startkit - Rubens Baby och Stopp! Min kropp! 

Förslag på information till vårdnadshavare om att ni arbetar med Stopp! Min kropp!

Här finns en pdf som beskriver Stopp! Min kropp! i förskolan

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Tillsammans med Bonnier Carlsen har vi tagit fram boken Lilla Stopp! Min Kropp! för att lära barn i förskoleåldern om kroppen och gränser. Materialet Lek och prat är framtaget tillsammans med Micki. Illustrationer av Åsa Karsin – från Lilla boken om Stopp! Min kropp! Boken Okej med dig? är ett samarbete mellan Make Equal, Rädda Barnen, Bonnier Carlsen och författaren Åsa Karsin.