Vägledning vid oro för ett barn

Vad kan du göra om du är orolig för att ett barn inte mår bra? Eller kanske till och med far riktigt illa? I vägledningen Vid oro för ett barn hittar du stöd och råd i hur du kan hjälpa barnet.

Alla barn har rätt att växa upp i trygga sammanhang. Alla vuxna har därför ett ansvar att uppmärksamma och agera om vi misstänker att ett barn inte mår bra, för att samhället ska ha möjlighet att skydda och hjälpa barn som behöver det.   

Med den här vägledningen vill vi att du ska känna dig tryggare kring hur du ska agera när du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Vårt viktigaste budskap är att du alltid ska ta oro för ett barn på allvar. Det kan betyda att du pratar med barnet och barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Men det kan också innebära att anmäla din oro till socialtjänsten. 

Det här innehåller vägledningen

  • När far barn illa? 
  • Hur kan du prata med ett barn kring svåra ämnen? 
  • När ska du anmäla din oro? 
  • Hur går en orosanmälan till? 
  • Vad är socialtjänstens roll?  
  • Checklista för föreningar och verksamheter för barn 

 

Vid oro för ett barn

Ladda ned vägledningen i sin helhet.

Ladda ned