Vägledning vid oro för ett barn

Vad kan du göra om du är orolig för att ett barn inte mår bra? Eller kanske till och med far riktigt illa? I vägledningen Vid oro för ett barn hittar du stöd och råd i hur du kan hjälpa barnet.

Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är orolig för att ett barn inte mår bra eller far illa?

Med den här vägledningen vill vi öka möjligheten för att du, nästa gång du känner oro för ett barn, ska känna dig trygg i vad du kan göra för att hjälpa barnet.

Vårt viktigaste budskap är att du alltid ska ta oro för ett barn på allvar. Det kan betyda att du pratar med barnet och barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Men det kan också innebära att anmäla din oro till socialtjänsten.

Det här innehåller vägledningen

 • Varningstecken på att ett barn far illa
 • När ska du anmäla din oro?
 • Råd i hur du kan prata med barnet du är orolig för
 • Hur går en orosanmälan till?
 • Vad kan socialtjänsten göra?
 • Tips för idrottsföreningar som riktar sig till barn
 • Checklistor

Vägledningen kommer att uppdateras under 2021.

Vid oro för ett barn

Ladda ned vägledningen i sin helhet.

Ladda ned

Vanliga varningstecken

Vanliga tecken på att barn inte mår bra:

 • Barnets beteende förändras på ett negativt sätt.
 • Barnet drar sig undan.
 • Barnet har svårt att lita på andra.
 • Barnet provocerar andra.
 • Barnet skadar sig själv eller andra.
 • Barnet gör sönder saker.
 • Barnet/tonåringen missbrukar alkohol eller droger.

Vanliga fysiska tecken på utsatthet

 • Barnet har blåmärken och rodnader på kroppen.
 • Barnet är smutsigt.
 • Barnet har inte lämplig klädsel för årstiden.
 • Barnet har kroppsliga besvär, som huvudvärk och magont.
 • Barnet är trött och hängigt.