KUNSKAP OCH STÖD FÖR DIG SOM ARBETAR MED ELLER FÖR BARN

Här har vi samlat material, kunskap och utbildningar för dig som arbetar med eller för barn – exempelvis i skolan eller på någon myndighet.

Kunskap

Podcast om nyanlända ensamstående mammor

I Podden Starka mammor – Trygga barn berättar mammorna själva om sina utmaningar och drömmar. I varje avsnitt samtalar även yrkesverksamma och ideellt engagerade om hur vi kan underlätta livet för mammorna.

Kunskap

Ny barnbok om försummelse

Var är Sigges hemma? är tänkt att hjälpa barn, pedagoger och andra vuxna att sätta ord på sådant som är svårt att prata om, ge drabbade barn tröst och en känsla av att inte vara ensamma i sin situation.

Rapport

Allt jag inte får göra - rapport om hedersvåld

Rapporten ”Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck” bygger på samtal som vi fått in via vår stödchatt. Här lyfter vi ungas egna röster, för att ge en bild av hur det hedersrelaterade våldet ser ut idag.

Arbetsmaterial

Stopp! Min kropp! - på fritiden

Ett material för barn som kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Rapport

Om hatbudskap och radikalisering

Rapport utifrån samtal till Orostelefonen om radikalisering med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna som inkommit under åren 2017-2020.

Rapport

Hur kan vi skydda barn från rasism?

I rapporten ”Vuxna – vad gör dom?” delar barn i Sverige med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det.

Vägledning

Nya #nätsmart - vägledning för vuxna

I den reviderade versionen av #nätsmart (2021) hittar du tips och råd om hur du som vuxen kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Rapport

Om barn­fattigdom under uppväxten

Millenniebarnen är en angelägen rapport om ekonomisk utsatthet bland barn under hela deras uppväxt, och är den första svenska studien i sitt slag.

Uppställda färgglada barnstövlar som trampat i lera.
Kunskap

Rapporter om barnfattigdom i Sverige

Barnfattigdom handlar ofta om att barn i familjer med dålig ekonomi hamnar i utanförskap och att de saknar de möjligheter de borde ha.

Rapport

Om unga som kommit ensamma som barn

En rapport som lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015–2016 och visar hur respekten för barns rättigheter brister i asylprocessen.

Projekt

Ung kraft - vägar till arbete

Med Ung kraft vill vi stärka förutsättningarna för unga som är nya i Sveriges att få tillgång till arbets- och studieliv för att bidra till hållbar försörjning och en varaktig integration i arbetslivet.

Sexuella övergrepp mot barn
Råd och tips

Hjälp barn som utsätts för övergrepp

Alla har en skyldighet att se till att inget barn utsätts för sexuella övergrepp. Din hjälp kan förändra livet för ett barn. I vissa yrken har man anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn far illa.

Digitalt fritids

Digifritids – en kul och trygg plats på nätet

Digifritids.se är en hemsida för barn mellan sex och tolv år, där de kan hänga för att leka, ha kul och lära sig nya saker – men också en plats där det finns stöd för de barn som känner oro.

Kunskap

Barnen i centrum i UR Samtiden

Lyssna på samtal och föreläsningar om Rädda Barnens arbete med barn och barnfamiljer.

Kunskap

Hjälp till våldsutsatta barn

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen.

Rädda Barnens Resurscentrum

Här hittar du material från den globala barnrättsrörelsen. Rädda Barnens Resurscentrum arbetar för att informera om och stärka barns rättigheter över hela världen.

Vägledning

Nyanlända barn – stöd och rapporter

För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige eller vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Verksamhet

Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Sofia Bidö
Kunskap

Därför är leken så viktig för barnen

Barnpsykologen Sofia Bidö berättar varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för Rädda Barnens verksamhet.

Tonåringar på flykt i Lampedusa, Italien
Kunskap

Boendeformer för ensamkommande barn

Projektet Access arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning och att undersöka hur inkludering av ensamkommande barn i nätverkshem kan ske utifrån barnets bästa.

Poddradio: Mellan stolarna
Poddradio

Mellan stolarna – om utsatta barn

Hur mår barnen i skolan, på fotbollsplanen eller i en vårdnadstvist? Hur kan vuxna tänka och agera för att vara ett stöd när det är som jobbigast? Våra psykologer samtalar kring de här och andra närliggande frågor.

Mer råd och kunskap om barn