Råd och kunskap till dig som arbetar med eller för barn

Här har vi samlat material och viktig kunskap för dig som arbetar med eller för barn – exempelvis i skolan eller på någon myndighet.

Kunskap

En trygg idrott och fritid för barn

Att känna sig trygg och inte bli utsatt för våld eller övergrepp är en rättighet enligt barnkonventionen. Här finns tips och råd till dig som är engagerad i en förening och som vill arbeta för en trygg verksamhet för barn.

KUNSKAP

Om barn­fattigdom under uppväxten

Millenniebarnen är en angelägen rapport om ekonomisk utsatthet bland barn under hela deras uppväxt, och är den första svenska studien i sitt slag.

Stopp! Min Kropp!

Prata om kroppen, gränser och övergrepp

Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet.

Kunskap för barn

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan små barn lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt. Boken är ett bra stöd i samtal om kroppen och gränser.

Kunskap
Uppställda färgglada barnstövlar som trampat i lera.

Barnfattigdom i Sverige

Barnfattigdom handlar ofta om att barn i familjer med dålig ekonomi hamnar i utanförskap och att de saknar de möjligheter de borde ha.

Kunskap för barn

Stopp! Min kropp! - bok för barn i lågstadiet

Stopp! Min kropp! - en kul och viktig bok om kroppen, känslor och hemligheter är en angelägen och lättläst bok om integritet och samtycke för barn i lågstadiet.

Kunskap

I väntan på livet: om unga som kommit ensamma som barn

En rapport som lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015–2016 och visar hur respekten för barns rättigheter brister i asylprocessen.

Projekt

Ung kraft - vägar till arbete

Med Ung kraft vill vi stärka förutsättningarna för unga som är nya i Sveriges att få tillgång till arbets- och studieliv för att bidra till hållbar försörjning och en varaktig integration i arbetslivet.

Råd och tips
Sexuella övergrepp mot barn

Så kan du hjälpa ett barn som utsätts för övergrepp

Alla har en skyldighet att se till att inget barn utsätts för sexuella övergrepp. Din hjälp kan förändra livet för ett barn. I vissa yrken har man anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn far illa.

Digitalt fritids

Nu öppnar Digifritids!

Digifritids.se är en hemsida för barn mellan sex och tolv år, där de kan hänga för att leka, ha kul och lära sig nya saker – men också en plats där det finns stöd för de barn som känner oro.

Kunskap

Barnen i centrum i UR Samtiden

Lyssna på samtal och föreläsningar om Rädda Barnens arbete med barn och barnfamiljer.

Kunskap

Hjälp till våldsutsatta barn

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen.

Utbildningar

Traumamedveten omsorg (TMO)

Utbildningar och föreläsningar i TMO i hela Sverige. Vi erbjuder främst tvådagarsutbildningar och kompetensutvecklingsprogram för hela personalgrupper.

Rädda Barnens Resurscentrum

Här hittar du material från den globala barnrättsrörelsen. Rädda Barnens Resurscentrum arbetar för att informera om och stärka barns rättigheter över hela världen.

Vägledning

Nyanlända barn

För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige eller vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Verksamhet

Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Kunskap
Sofia Bidö

Barn och lek

Barnpsykologen Sofia Bidö berättar varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för Rädda Barnens verksamhet.

Kunskap
Tonåringar på flykt i Lampedusa, Italien

Boendeformer för ensamkommande barn

Projektet Access arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning och att undersöka hur inkludering av ensamkommande barn i nätverkshem kan ske utifrån barnets bästa.

Poddradio
Poddradio: Mellan stolarna

Mellan stolarna – om utsatta barn

Hur mår barnen i skolan, på fotbollsplanen eller i en vårdnadstvist? Hur kan vuxna tänka och agera för att vara ett stöd när det är som jobbigast? Våra psykologer samtalar kring de här och andra närliggande frågor.

Mer råd och kunskap om barn