Råd och kunskap för dig som arbetar med eller för barn

Här har vi samlat material och viktig kunskap för dig som arbetar med eller för barn – exempelvis i skolan eller på någon myndighet.

Råd och tips
Sexuella övergrepp mot barn

Så kan du hjälpa ett barn som utsätts för övergrepp

Alla har en skyldighet att se till att inget barn utsätts för sexuella övergrepp. Din hjälp kan förändra livet för ett barn. I vissa yrken har man anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn far illa.

Poddradio
Poddradio: Mellan stolarna

Mellan stolarna – om utsatta barn

Hur mår barnen i skolan, på fotbollsplanen eller i en vårdnadstvist? Hur kan vuxna tänka och agera för att vara ett stöd när det är som jobbigast? Våra psykologer samtalar kring de här och andra närliggande frågor.

Kunskap

Hjälp till våldsutsatta barn

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen.

Nätverk för behandlare

Traumafokuserad KBT

För att traumatiserade barn ska kunna få bra behandling driver vi ett nationellt nätverk för behandlare som arbetar med metoden traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT).

Kurser och utbildningar

Traumamedveten omsorg (TMO)

Utbildningar och föreläsningar i TMO i hela Sverige. Vi erbjuder främst tvådagarsutbildningar och kompetensutvecklingsprogram för hela personalgrupper.

Kunskap och vägledning

Nyanlända barn

För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige eller vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Metod

High five – 5 steg till en trygg idrottsmiljö

Med vår metod får ni konkreta verktyg för att skapa en trygg idrottsmiljö för barn och unga.

Kunskap
Sofia Bidö

Barn och lek

Barnpsykologen Sofia Bidö berättar varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för Rädda Barnens verksamhet.

Kunskap
Tonåringar på flykt i Lampedusa, Italien

Boendeformer för ensamkommande barn

Projektet Access arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning och att undersöka hur inkludering av ensamkommande barn i nätverkshem kan ske utifrån barnets bästa.

Kunskap
Uppställda färgglada barnstövlar som trampat i lera.

Barnfattigdom i Sverige

Barnfattigdom handlar ofta om att barn i familjer med dålig ekonomi hamnar i utanförskap och att de saknar de möjligheter de borde ha.

Råd & tips

Checklista för bättre samarbete

En checklista med tio saker att tänka på i samarbeten mellan en större organisation och en ungdomsorganisation.

Mer råd och kunskap om barn